Samarbete med Försvarsmakten

Nobina och Försvarsmakten har sedan 2018 ett samarbete som underlättar för våra medarbetare att kombinera sin anställning inom Nobina med ett deltidsengagemang i Försvarsmakten. Samarbetet innebär att medarbetare kan utvecklas både som individer och i sin yrkesroll samtidigt som de är engagerade i två viktiga samhällsfunktioner – kollektivtrafiken och Sveriges försvar.

Copyright Nobina 2023