1. Nobina Sverige /
  2. Karlstad /
  3. Lokal information /
  4. Lokalt Karlstad

Lokalt Karlstad stad

Läs det senaste om uppstarten av Karlstad stad.

Bli en del av oss på Nobina

Du som är tillsvidareanställd hos Keolis kommer att erbjudas en övergång till oss på Nobina.

Övergången från Keolis till Nobinas sker enligt LAS § 6b, vilket innebär att medarbetaren erbjuds anställning med samma villkor. För dig som är behovsanställd så kommer du att behöva söka arbete hos Nobina, vi önskar att alla vill komma över till oss, information om hur du söker kommer snart.

Depå

Det är nu klart att regiontrafiken och stadstrafiken kommer att dela på depån i Våxnäs. Det finns idag stora ytor bland annat inomhus som inte används. Vi återkommer längre fram med fler detaljer kring detta.

Vad händer nu?

Just nu pågår en mängd förberedelser inför trafikstarten sommaren 2025 här kommer en sammanfattning av hur planeringen ser ut framåt:

Våren 2024

  • Inrangeringsförhandlingar pågår med arbetstagarparterna för att reglera hur verksamhetsövergången ska gå till. Vi återkommer med mer detaljer när förhandlingarna är avslutade.
  • Nobina arbetar med den slutliga fordonsplanen och kommer under våren meddela vilka fordon som kommer att brukas i stadstrafiken.

Hösten 2024

  • Du kommer att bli kallad till ett ”Lära känna samtal”, där vi får möjlighet att berätta mer om Nobina och där du kan ställa frågor och berätta mer om dig själv.

 Våren 2025

  • Uniformsprovning
  • Tjänstesökning
  • Utbildning i Nobinas arbetssätt samt i det nya avtalet med Värmlandstrafik.
  • Fordonsutbildning
Copyright Nobina 2024