1. Nobina Sverige /
  2. Jobba hos oss /
  3. Nobina som arbetsgivare /
  4. Kamratstödjare

Kamratstödjare - kollegorna rycker ut

I alla Nobinas trafikområden finns ett antal kamratstödjare som fungerar som stöd och samtalspartner om en kollega till exempel har blivit utsatt för hot, råkat ut för en olycka eller har det trassligt på hemmaplan – kamratstödjare stöttar både när föraren har krockat med en älg eller går igenom en tuff skilsmässa.

En av kamratstödjarna är Tomas Högenberg i Varberg. Han har varit förare i många år men jobbar nu som kundvärd.

– När Nobina sökte kamratstödjare anmälde jag mig direkt. Bussförarna gör ett fantastiskt jobb och jag vill gärna bidra till att de får den stöttning de behöver.

Ibland hör trafikledningen av sig i samband med att en förare har kört i diket, andra gånger är det någon av förarna i raststugan som knackar på axeln och ber om ett personligt samtal. Tomas fungerar också som en länk till arbetsplatsen när någon är sjukskriven.

– Jag hör av mig regelbundet och följer upp hur personen mår. Om en förare har brutit foten och inte kan jobba på grund av det kanske han eller hon ändå vill komma och ta en fika med oss andra i raststugan.

Tomas har också klivit ombord på bussar där förare och passagerare har blivit utsatta för hot och väntat in polisen, fångat in vittnen och varit med under rättegången. – Att ha personlig erfarenhet av tuffa situationer är en tillgång som kamratstödjare. Jag vet hur omskakad man känner sig när man har krockat med en älg eller går igenom en skilsmässa. Den viktigaste uppgiften som kamratstödjare är att lyssna och vi har sekretess, så inget du säger till oss förs vidare.

Copyright Nobina 2024