1. Nobina Sverige /
  2. Om oss /
  3. Vår vision

Vår vision – alla ska vilja resa med oss

Nobinas vision ”Alla vill resa med oss” handlar om att vi vill öka det kollektiva resandet, både för miljöns skull och för att förenkla människors vardag. För att uppnå visionen ska det vara enkelt att resa med oss. Det ska finnas tydliga tidtabeller, resenärer ska få relevant information om sin resa och det ska vara enkelt att skaffa biljett. Inte minst ska själva resan vara trygg, bekväm och bekymmersfri.

Hållbarhet i allt vi gör

Människor ska också kunna lita på att de alltid reser hållbart med oss. Inte bara när det gäller miljö- och klimatpåverkan, utan även ekonomiskt och socialt. Allt vi gör ska ha ett hållbarhetsperspektiv som sträcker sig från familjebudgeten och våra uppdragsgivares resurser, till klimatpåverkan och tillgänglighet för alla.

Som Nordens största kollektivtrafikföretag kan vi göra skillnad på alla de här punkterna. Genom att skapa samordningsvinster och ha nära samarbeten med uppdragsgivare och partners kan vi utnyttja både våra egna och andras resurser så effektivt som möjligt. Det är bra både för individen och för hela samhället.

Ensam är inte stark

Vi kan inte ensamma klara av att nå vår vision – vi kan bara nå den med hjälp av resenärer, uppdragsgivare och partners, och genom att vara öppna, drivande och pålitliga. Vara öppna för nya idéer som gör oss bättre, och drivande i att utveckla nya smarta trafiklösningar. Pålitliga i vårt sätt att samarbeta och se gemensamma mål med våra uppdragsgivare.

På så sätt kan vi skapa ännu bättre resor som bidrar till den samhällsnytta vi vill nå: Att erbjuda hållbara resor till jobb och skola, aktiviteter, familj och vänner.

För tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.

Copyright Nobina 2024