Nobina som arbetsgivare

Nobina är Nordens största kollektivtrafikföretag med 12 000 medarbetare där var och en är en viktig del av vardagen för miljontals människor. Vi kör buss, jobbar i verkstad, på kontor, med trafikledning eller utvecklar framtidens smarta trafiklösningar. Vår ambition är en arbetsplats som välkomnar olikheter och tar tillvara alla medarbetares kompetens, engagemang och möjligheter.


Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att det som jag och mina medarbetare gör påverkar vardagen för så många. Men det är också något annat, som är svårare att förklara. Jag har jobbat på flera olika företag inom transport och logistik och aldrig tidigare har jag känt så tydligt att jag ÄR mitt företag. Så känner jag nu, att jag ÄR Nobina. Kanske beror det på den starka värdegrunden som vi har, kanske beror det på att jag känner att jag kan påverka så mycket i den här rollen.

Lena, affärschef 

Varför just Nobina?

– Har jag en bra idé så vet jag att den kommer att genomföras. Det finns så mycket energi här. Den starka sammanhållningen och att vi lever efter våra värderingar, att de orden är inte bara är snack, de är viktigt för mig. Jag får också frihet. Förutsatt att jag levererar det jag ska är det inga problem om jag behöver skjutsa mitt barn till simskolan eller jobba hemifrån en eftermiddag. Jag känner att cheferna har stort förtroende för sina medarbetare.

Åsa, trafikplanerare

Vad är det bästa med Nobina?

- Den mångfald av människor som finns här, och våra värderingar. Värderingen ”Vi bryr oss” är den allra viktigaste för mig. Vi bryr oss om våra resenärer och  om varandra. Jag vet hur viktigt det är att jag bryr mig om mina medarbetare – visar min chef att hon bryr sig om mig så ger jag 200 procent.

Umud, gruppchef

Copyright Nobina 2021