1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Samhällets utmaningar /
  4. Trängsel och framkomlighet

Trängsel och framkomlighet

Ökat resande är en förutsättning för och ett resultat av växande städer. Men ett ökat resande skapar också utmaningar i form av trängsel och bilköer. Genom att fler människor reser med kollektivtrafiken kan städer växa på ett hållbart sätt.

Ökad satsning på kollektivtrafik sparar både pengar och miljön

Varje år skapar trängsel och dålig framkomlighet stora kostnader för samhället. När köerna och restiderna blir längre, blir också resenärerna i kollektivtrafiken färre. Omvänt gör varje satsning på bättre framkomlighet att resenärerna i kollektivtrafiken blir fler. Varje investering i att förbättra framkomligheten är därför en investering i ett mer hållbart resande. Vare sig det handlar om signalprioritering i korsningar, separata busskörfält, eller andra insatser som gör restiden kortare.

Framkomlighetsrapport

Nobina har analyserat tidtabellsdata från 6 564 busslinjer och 171 424 avgångar över hela Sverige mellan åren 2013 och 2019. Analysen visar att restiderna ökar i Sverige som helhet och i samtliga tre storstadsregioner. I både Stockholms län och Västra Götaland har restiderna i rusningstid blivit mer än 7 procent längre på bara sex år. Varje år bedöms de förlängda restiderna kosta samhället upp emot en miljard kronor och står för en betydande del av kollektivtrafikens totala kostnadsökning.

Framkomlighetsrapporten 2019

Ny rapport visar att Sveriges busslinjer blir allt långsammare (pressmeddelande) 

Copyright Nobina 2024