1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Teknikutveckling

Teknikutveckling

De globala megatrenderna automatisering, digitalisering och elektrifiering skapar helt nya möjligheter och förutsättningar för samhällsutvecklingen. Genom att följa trenderna kommer kollektivtrafiken kunna ta stora utvecklingskliv och öka rörligheten i samhället på ett hållbart sätt.

Våra autonoma bussar går redan idag i reguljär trafik. Och helelektrifierade bussystem kommer snart att vara en branschstandard. I en nära framtid kommer resenären inom kollektivtrafiken också att se det som självklart att planeringen av hela resan sker helt utifrån de egna behoven och förutsättningarna.

Tekniska innovationer för lokal anpassning

På Nobina är introduktion av ny teknik, mobilitetstjänster och digitala lösningar prioriterade områden sedan länge. När vi integrerar och anpassar våra tekniska lösningar utifrån de lokala förutsättningarna och på resenärernas villkor kommer de att göra skillnad på riktigt.

Nobinas lösningar inom teknikutveckling

Copyright Nobina 2024