1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Busslösningar /
  4. BRT – Bus Rapid Transit

BRT – Bus Rapid Transit

I ett läge där den befintliga busslinjens kapacitet inte räcker till för att hantera resenärsunderlaget eller i ett läge där man vill kunna erbjuda snabbare resor med kollektivtrafiken är ofta en BRT-lösning ett kostnadseffektivt alternativ till andra kapacitetshöjande lösningar, vanligtvis spårtrafik.

BRT - BusRapidTransit ger bussar prioritet

Bus Rapid Transit är ett anpassningsbart system – inte en busstyp

BRT som står för Bus Rapid Transit är ett infrastrukturkoncept där busslinjen får en framträdande roll i gaturummet och stadsmiljön genom egna körfält, dedikerade körbanor, strategiskt placerade hållplatser och prioritet vid signalreglerade korsningar. På det sättet kan bussens hastighet och trafiksystemets kapacitet ökas samtidigt som restiden för resenärerna förkortas.

För bussystem inom BRT finns det inga standardlösningar. Ett av BRT-systemets främsta fördelar är att det går att utforma och anpassa efter respektive stads förutsättningar. Ofta väljer man att profilera en BRT-linje med högkapacitetsbussar. I praktiken kan dock en BRT-linje trafikeras med helt vanliga bussar.

Copyright Nobina 2024