1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Våra lösningar – tillämpade i verkligheten /
  4. BRT MalmöExpressen

Bus Rapid Transit – MalmöExpressen

Sveriges första BRT-linje minskar avstånden i Malmö. Sedan trafikstarten 2014 har de fossilfria bussarna fått allt fler människor att välja bussen. Så förenklar vi människors vardag och bidrar samtidigt till samhällsnyttan.

MalmöExpressen är en BRT-linje (Bus Rapid Transit) med hög kapacitet.

Västra Hamnen har växt sedan början på 2000-talet. Bostäder byggs, människor flyttar in, och nya arbetsplatser etableras och ersätter det som tidigare var Malmös största industriområde. Den gamla Kockumskranen försvann och Turning Torso blev det nya landmärket.

I början av 2010-talet var Malmö stad i behov av att förändra den lokala kollektivtrafiklösningen. Busslinjerna som trafikerade Västra Hamnen och Rosengård hade inte kapacitet att hantera stadsdelarnas ökande resenärsunderlag. En trepartssamverkan mellan Skånetrafiken, Malmö Stad och Nobina etablerades. Ambitionen var att skapa en hållbar busslösning med hög kapacitet som skulle knyta ihop Rosengård med Västra Hamnen.

Sveriges bästa stadsbusslinje

Malmö stad hade sedan tidigare initierat ett uppdrag med syfte att utreda framtidens kollektivtrafik i Malmö. Utgångspunkten var att skapa bättre förutsättningar för en hållbar livsstil för de som bor, vistas och arbetar i Malmö.

Inom ramen för samarbetet togs ett helt nytt upplägg fram, det som skulle mynna ut i det som blev Sveriges första Bus Rapid Transit. Målet var att bygga Sveriges bästa stadsbusslinje.

MalmöExpressen – Sveriges första BRT-linje

I juni 2014 lanserades MalmöExpressen, Sveriges första BRT-linje. Den nya busslösningen omfattade utveckling av linjesträckningen, signalprioritering, effektivisering och uppdatering av hållplatslägen och egna körfält på två tredjedelar av linjesträckningen. Dessutom introducerades 24 meter långa högkapacitetsbussar med på- och avstigning i alla dörrar för att minimera stopptider på hållplatserna. Redan det första året ökade resandet med hela 27 procent.

En ren succé från dag ett

Sedan trafikstarten har antalet resenärer ombord på MalmöExpressen ökat med cirka 15 procent per år. Ytterligare två bussar har tillkommit för att kunna hantera resenärsunderlaget och öka punktligheten. I dagsläget trafikeras linjen av totalt 17 stycken fossilfria bussar. Cirka 22 000 resenärer i Malmö väljer varje vardag att resa med MalmöExpressen om man utgår från statistik från 2019. Räknat i antal resor har sammanlagt över 25 miljoner människor rest med MalmöExpressen sedan trafikstart 2014.

Fakta

Fakta om BRT

Bus Rapid Transit är ett infrastrukturkoncept där en busslinje får en framträdande roll i stadsmiljön genom egna körfält, dedikerade körbanor, strategiskt placerade hållplatser och prioritet vid signalreglerade korsningar. På det sättet kan bussens hastighet och därmed hela systemets kapacitet ökas samtidigt som restiden för resenärerna förkortas. Ofta väljer man att profilera och trafikera en BRT-linje med högkapacitetsbussar. I praktiken kan dock en BRT-linje trafikeras med helt vanliga bussar.

Fakta reseunderlag

  • Rosengård har 51 500 invånare (15% av stadens befolkning) och är det näst största området med hög resandepotential.
  • Centrum har 61 000 invånare och är det största området med hög potential.
  • Västra Hamnen har 9 000 invånare (med prognos på 20 000 till 2035, 28 000 studenter och över 5 000 arbetsplatser).

Kontakta mig för mer information

Jonathan Pershaf

Affärsutvecklingschef Nobina Skåne
Copyright Nobina 2024