1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Busslösningar

Busslösningar

Kollektivtrafiken måste hela tiden anpassas och utvecklas utifrån lokala förutsättningar, på människors villkor och i takt med att samhället utvecklas. Tillsammans med regioner och kommuner skapar vi rätt förutsättningar för en mer attraktiv resa.

I städer som växer och för en tillgänglig landsbygd

Vår erfarenhet av att utveckla kollektivtrafiken, smarta lösningar och mobilitetstjänster integreras med våra uppdragsgivares kollektivtrafiksystem och kommuners stadsplanering. Inom både stadstrafiken och på landsbygden. På så sätt kan Nobina bidra till att förenkla vardagsresandet och öka rörligheten i samhället.

Nobinas lösningar för kollektivtrafik med buss

Copyright Nobina 2024