1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Samhällets utmaningar /
  4. Klimat och hållbarhet

Klimat och hållbarhet

Kollektivtrafiken erbjuder resor med minimal miljöpåverkan. Därför behöver andelen resor som sker med kollektivtrafiken bli ännu fler. Det är avgörande för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. För att nå dit behöver kollektivtrafiken bli ännu mer attraktiv och göras tillgänglig för fler.

Bra kollektivtrafik är vägen framåt

Med fler avgångar och nya busslinjer kan kollektivtrafiken bli mer tillgänglig, i fler delar av landet och för att möta nya resvanor i växande städer. Med smarta mobilitetstjänster, bättre framkomlighet och kortare restider kan kollektivtrafiken bli ett alternativ för människor som tidigare valt att resa med egen bil. På så sätt gör vi samhället mer hållbart, på sikt och i samma sekund som resenären kliver ombord på bussen.

Copyright Nobina 2024