1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Samhällets utmaningar

Samhällets utmaningar

Ny infrastruktur och nya möjligheter att förflytta sig gör att städer kan växa med plats för fler invånare, bostäder och arbetsplatser. Ökat resande och växande städer skapar också utmaningar i form av trängsel och koldioxidutsläpp. Kollektivtrafiken är svaret på hur Sverige kan fortsätta att växa hållbart.

Bussen – en del av lösningen

Sveriges klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med år 2010. Med förnybara drivmedel och elektrifierade transporter är vår busstrafik redan en del av lösningen.

För att Sverige fullt ut ska nå klimatmålen måste andelen resor som sker med kollektivtrafik fortsätta att öka. Det kräver fler avgångar, nya busslinjer och smarta pendlingsalternativ.

Nobinas ambition är att med datadriven utveckling och mer kunskap kunna erbjuda de bästa lösningarna för framtidens kollektivtrafik.

Copyright Nobina 2024