1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Våra lösningar – tillämpade i verkligheten /
  4. BRT Barkarbystaden

Sveriges första eldrivna BRT-bussar

Världens modernaste kollektivtrafik rullas ut i takt med att Barkarbystaden växer fram. Sveriges första riktiga BRT-linje togs i trafik i augusti 2020. Så bidrar vi till att skapa hållbara kommunikationer på människors villkor.

En hållbar stad växer fram

Barkarbystaden i Järfälla kommun är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. Under de kommande 20 åren växer en helt ny stadsdel fram med närmare 40 000 nya invånare. Bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, skolor och övrig samhällsservice etableras i takt med att den nya stadsdelen tar form. Barkarbystaden kommer att bli en stadsdel med låg energiförbrukning och unika förutsättningar för en hållbar utveckling. Att skapa hållbara kommunikationer och transporter har varit ett prioriterat område sedan första spadtaget 2014.

Barkarbymodellen

I Barkarbystaden utvecklas och anpassas kollektivtrafiken utifrån människans villkor. Stadsutveckling, kollektivtrafik, ny teknik, mobilitetstjänster och infrastruktur samverkar för att skapa hållbara resor och transporter för framtidens stadsdel. I ett unikt projekt har Nobina, SL och Järfälla kommun samarbetat enligt en modell som har fått namnet Barkarbymodellen. Alla parter har bidragit med sina respektive kunskaper om resenärernas behov, infrastruktur och kommande trafiklösningar. Vi på Nobina har framförallt kunnat bidra med vår erfarenhet av kollektivtrafiken och innovativ teknik. Att skapa världens modernaste kollektivtrafik har varit Barkarbymodellens övergripande mål.

Målbild som har formulerats i tre konkreta delmål

  • Fler hållbara resor
  • Nöjda medborgare, trafikanter och resenärer
  • Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken

Världens modernaste kollektivtrafik

Kollektivtrafiksatsningen i Barkarbystaden har beskrivits som världens modernaste kollektivtrafik och rymmer allt från elektrifierade BRT-bussar till Europas första självkörande bussar i linjetrafik. Sedan 2018 rullar de autonoma bussarna i reguljär linjetrafik och 2020 invigdes Sveriges första riktiga BRT-system.

Sveriges första riktiga BRT

Som ett komplement till tunnelbanans anslutning 2027 så introducerades Sveriges första riktiga BRT-system i augusti 2020. Linjen är helt elektrifierad och halverar restiden mellan Barkarbystaden och anslutande tunnelbana i Akalla. 18 meter långa elbussar trafikerar egna körfält och dedikerade körbanor. Restiden tar cirka 6 minuter mellan Stora torget i Barkarby och Akalla vilket är en halvering mot tidigare busslösningar. Den genomsnittliga hastigheten uppgår till cirka 35 kilometer i timmen. För att skapa tydliga signalvärden har BRT-bussarna fått en unik design som ska efterlikna tunnelbanevagnarnas utformning.

Samhällsnytta och ett rent nöje för resenären

BRT-bussen erbjuder resenärerna en tyst och behaglig resa, och de lokala utsläppen och bullernivåerna minskar avsevärt. Tack vare linjens höga prioritet är den även pålitlig vid trafikstörningar. BRT-lösningar generellt har även en påvisad positiv effekt på fastighetsvärdet och skapar en mer attraktiv stadsmiljö.

Sex månader med BRT-bussen i Barkarbystaden

I februari 2021 firade BRT-bussen i Barkarby sex månader och den nya busslösningen har varit en succé från start där resandekvoten överträffade alla prognoser – trots en pandemi som minskade resandet i kollektivtrafiken med upp till 50 procent. Initiala analyser uppskattade den prognostiserade resandenivån till cirka 1 000 resenärer per dag. Sedan trafikstarten har samma mål överträffats med stor marginal. Bilanvändandet i upptagningsområdet har samtidigt minskat med cirka 900 bilar per dygn.

BRT i Barkarbystaden - se video

Se Transportföretagens video om BRT, hållbarhet och samverkan i Barkarbystaden.

Fakta Bus Rapid Transit

Bus Rapid Transit är ett infrastrukturkoncept där en busslinje får en framträdande roll i stadsmiljön genom egna körfält, dedikerade körbanor, strategiskt placerade hållplatser och prioritet vid signalreglerade korsningar.

På det sättet kan bussens hastighet och därmed hela systemets kapacitet ökas samtidigt som restiden för resenärerna förkortas. Ofta väljer man att profilera och trafikera en BRT-linje med högkapacitetsbussar.

I praktiken kan dock en BRT-linje trafikeras med helt vanliga bussar.

BRT i Barkarby

  • Fyra stycken ledbussar trafikerar linje 175.
  • Bussarna kommer från den kinesiska tillverkaren BYD och drivs enbart på el. Laddning sker på depån i Kallhäll med max 200kW. Ett batteri tar tre timmar att ladda. Maximal räckvidd uppskattas till 187 km.
  • Bussarna är även utrustade med fyra infotainmentskyltar, USB och loungesoffor.

Copyright Nobina 2024