1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Våra lösningar – tillämpade i verkligheten /
  4. Elbussar i Landskrona

Nobina Electrical Solutions med elbussar i Landskrona

Landskrona var den första staden i Skåne som fick en helelektrifierad stadsbusstrafik. Renare luft och mindre buller i tätbebyggd stadsmiljö är några av fördelarna som införandet av de klimatsmarta bussarna har medfört.

Sedan 2006 har Nobina ansvarat för stadstrafiken i Landskrona. 2018 var de befintliga biogasbussarna i behov av att bytas ut. Bussarna hade uppnått sin maxålder på 12 år och dessutom var inte biogas ett önskat drivmedel då eldrift är bättre ur ett samhällsperspektiv och bättre lämpat för stadsmiljö.

Från biogas till ren eldrift

Inför skiftet av bussarna genomförde Nobina förstudier tillsammans med Landskrona kommun och Skånetrafiken. Att se över möjligheterna att elektrifiera stadstrafiken var det övergripande syftet. Skånetrafiken hade önskemål om att byta ut biogasbussarna till Slide-in bussar, (trådbussar med batteri som laddas upp på det befintliga kontaktledningsnätet). Samma lösning krävde dock en utbyggnad av kontaktledningar vilket inte fick gehör hos kommunen.

Miljövänlig kollektivtrafik och nöjda resenärer

Nobina tog fram en anpassad lösning som rymdes inom kostnadsramarna och som inkluderade 14 nya elbussar med laddning på egen depå. Det var viktigt att kunna erbjuda resenärerna samma trafikutbud och turtäthet som tidigare. Därför förbättrades de befintliga hållplatserna och man började projektera för en helt ny bussgata.

Skånes första stad med helt elektrifierad stadstrafik

I samband med att de nya bussarna togs i trafik i början på 2019 blev Landskrona den första staden i Skåne med en helelektrifierad stadstrafik där de nya elbussarna kompletterades med de redan befintliga trådbussarna.

Fakta

Om trafiken

14 elbussar trafikerar samtliga linjer i Landskronas stadstrafik. Alla busslinjer har samma trafikutbud som tidigare och det blir inga skillnader i tidtabellerna.

Klimatsmarta val

Bussarna är ett klimatsmart val som bidrar till en renare stadsluft och en stadsmiljö med mindre buller. Elbussarna körs på el märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Bussarna sparar cirka 95 procent av klimatutsläppen jämfört med bussar som körs på det förnybara drivmedlet biogas.

Tystare

Elbussarna genererar cirka 6 decibel lägre ljudnivå än bussar med förbränningsmotor. Ljudnivån ombord på bussen och i bussens närhet är markant lägre. Det ger behagliga resor och en stadsmiljö med mindre buller.

Om Bussarna

De nya bussarna kommer från den kinesiska tillverkaren BYD, Build Your Dreams. Modellen heter K9U. Bussarna är 12 meter långa, har 27 fasta sittplatser, cirka 40 ståplatser och gott om plats för barnvagnar och rullstolar. Bussarna laddas på Nobinas depå och har en maxsträcka på cirka 20 mil mellan laddningstillfällena.

Kontakta mig för mer information

Jonathan Pershaf

Affärsutvecklingschef Nobina Skåne
Copyright Nobina 2024