1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Teknikutveckling /
  4. Digitalisering

Digitaliseringen skapar högre förväntningar hos resenären

Den snabba digitaliseringen av samhället skapar nya möjligheter för kollektivtrafiken samtidigt som resenärernas förväntningar på ett gränslöst resande blir högre. Digitala lösningar möjliggör en mer tillgänglig kollektivtrafik där val av färdmedel sker på resenärens villkor oavsett när, var och hur hen ska resa.

En utvecklingstakt som ställer krav på kollektivtrafiken

Kollektivtrafik måste kopplas upp och delas. Därför måste branschens aktörer fortsätta integrera och utveckla befintlig och kommande teknik. Redan idag bidrar digitala lösningar till att trafikinformation finns tillgänglig i samma sekund som behovet uppstår. Reseappar ersätter tidtabeller och mobilitetslösningar kombinerar bussar med andra färdsätt och nya resrutter. På ett övergripande plan hanterar ombordplattformar kontinuerlig datainhämtning som ligger till grund för hur morgondagens kollektivtrafik ska utformas.

Travis – samlar alla resor i en och samma app

Digital teknik ger oss nya möjligheter att kommunicera med våra resenärer. Den digitala utvecklingen ställer krav på att rätt information ska finnas ständigt tillgänglig. Reseappar med reseplanerare är idag det vanligaste och smidigaste sättet för resenärerna att planera sina resor. Integrerade mobilitetslösningar gör det även möjligt att kombinera kollektivtrafiken med andra färdmedel och nya färdvägar.

Mer om Travis

Dynamisk trafikinformation når fler resenärer

Dynamisk trafikinformation förmedlas visuellt och via utrop på terminaler och ombord på bussen. Genom varierad och anpassad trafikinformation applicerad i trafiknära miljöer når vi fler människor som ska resa med kollektivtrafiken, även resenärer med funktionsnedsättningar.

Digital ombordplattform

Vår digitala ombordplattform Nobina Mobile Extension ger oss en möjlighet att koppla upp bussens olika system med molnet, uppdragsgivarens system och vår backoffice. Med den modulbaserad uppbyggnaden kan vi behovsanpassa funktionaliteten och addera datainsamlingsfunktioner som automatisk passagerarräkning och stöd för avancerade trafikkoncept som regularitetskörning.

Nobina Analytics

Plattformen medför också att vi kan samla in stora mängder data för analys och utveckling av trafiksystemets kvalitet, till exempel genom uppföljning av punktlighet, framkomlighet, resmönster och efterfrågan. Kombinerat med vår kunskap om trafikutveckling kan vi tillsammans med våra uppdragsgivare vidta rätt åtgärder för att öka kvaliteten och effektiviteten i trafiksystemet. 

Copyright Nobina 2024