1. Nobina Sverige /
  2. Om oss /
  3. Dataskydd och integritet /
  4. Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

För oss är det viktigt att du litar på att vi respekterar ditt privatliv och följer tillämplig lagstiftning vid insamling och behandling av personuppgifter. Vi värnar om de personuppgifter som samlas in om dig och tillser att de lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den information vi lämnar har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Nobina är personuppgiftsansvarig för.

Personuppgiftsansvar

Nobina är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter och hur vi behandlar dem. Du kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy nedan.

Som utgångspunkt är Nobina sällan eller aldrig personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du reser med kollektivtrafiken. Detta eftersom det huvudsakligen är våra trafikhuvudmän (uppdragsgivare) i Sverige, Norge, Danmark och Finland som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter kopplade till exempelvis biljettköp och resekort.

Är det en av våra trafikhuvudmän som är personuppgiftsansvarig ska du kontakta den vid frågor. Du hittar uppgifter till dessa här.

 

Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 28/02 2021 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi att meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder ikraft genom att publicera en ny version på vår hemsida.

Kontakta Nobinas Dataskyddsombud

Om du har frågor rörande hur Nobina behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom Nobinakoncernen, är du välkommen att kontakta Nobinas Dataskyddsombud via växeln, post eller e-post:

Nobina AB (publ)
Armégatan 38, Box 6071,
171 06 SOLNA
Telefon: +46 8 410 650 00
E-post: dpo@nobina.com

 

Copyright Nobina 2024