1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Busslösningar /
  4. Ersättningstrafik för tåg

Ersättningstrafiken tar vid när tågen står still

Tågnätet är känsligt och små faktorer kan få stora konsekvenser på spårtrafiken. Oavsett om störningen beror på hastigt uppkomna hinder som fordons-, signal- eller växelfel eller vid planerade störningar som banarbeten.
Då krävs det en snabb och effektiv ersättningstrafik som påverkar resenären i en så liten utsträckning som möjligt.

Nobinas ersättningstrafik för tåg

Vikten av en fungerande ersättningstrafik

Nobina har en lång erfarenhet av ersättningstrafik. Vi har beprövade rutiner och beredskap för att se till att resenärerna når sina destinationer vid både oväntade incidenter och planerade avbrott i tågtrafiken. Vi vet hur viktig en välfungerande ersättningstrafik är, kanske nu mer än någonsin i tider av stora infrastruktursatsningar.

Geografisk närvaro och smart systemstöd skapar helhetslösningen

Nobina har en stark position i Sverige med en marknadsandel på cirka 33 procent av den totala upphandlade trafiken med buss. Genom vår geografiska närvaro i kombination med över 250 kontrakterade underentreprenörer säkerställer vi snabba och driftsäkra helhetslösningar. För att våra resenärer, beställare och övriga intressenter ska få full insyn och rätt information under hela ersättningsresan kopplar vi på systemstödet Ersätta.

Ersätta som systemlösning för ersättningstrafik

Ersätta är utvecklat utifrån marknadens behov med fokus på resenärsinformation. När en oplanerad störning inträffar upprättar vi snabbt en tillfällig linjekarta, tidtabell, hållplatsläge och information om fordonens positionering. Resenärerna får även realtidsinformation om den pågående störningen. På så sätt ser vi till att det finns en tydlig plan och resenären kan känna sig trygg inför den fortsatta resan.

Kontakt

Vill du ha mer information?

Bahez Rashid, affärschef Ersättningstrafik på Nobina Sverige AB
Copyright Nobina 2024