1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Våra lösningar – tillämpade i verkligheten /
  4. Barkarbystaden och kollektivtrafiken

Världens modernaste kollektivtrafik växer fram i Barkarbystaden

I Barkarbystaden norr om Stockholm har Nobina, SL och Järfälla kommun arbetat enligt en unik modell som döpts till Barkarbymodellen. Det har inneburit ett tätt samarbete där samtliga parter har bidragit med sina kunskaper inom infrastruktur, stadsplanering, trafiklösningar, kollektivtrafik, ny teknik och mobilitetslösningar. Från det första spadtaget 2014 har kollektivtrafiken varit en integrerad del av den nya stadsdelen. Så skapar vi på Nobina de bästa förutsättningarna för världens modernaste kollektivtrafik, framtagen på människors villkor och i takt med att en ny stad växer fram.

Barkarbymodellen på knappt 3 minuter

Så skapade vi på Nobina, Järfälla kommun och SL en unik modell där kollektivtrafiken får ta plats och utformas i samverkan med att en ny stadsdel växer fram.

Kontakta mig för mer information

Jens Lindström

Head of Nobina Technology
Copyright Nobina 2024