1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Samhällets utmaningar /
  4. Stadsutveckling och bostadsbyggande

Stadsutveckling och bostadsbyggande

I takt med att städerna växer hårdnar kampen om gaturummet. Att göra plats för kollektivtrafiken är avgörande för att städer ska kunna fortsätta växa, med plats för nya invånare, arbetsplatser och bostadsområden.

Nya områden och nya kollektivtrafiklösningar

Framtidens kollektivtrafik kombinerar smart teknik och nya mobilitetstjänster med den kapacitetsstarka och förutsägbara kollektivtrafiken. Självkörande, anropsstyrd och utsläppsfri kollektivtrafik kommer att vara en lika naturlig del av resandet som den traditionella kollektivtrafik vi redan känner till. Genom att låta exploatering, stadsutveckling och kollektivtrafikplanering gå hand i hand, skapas bästa möjliga förutsättningar för att bygga ut kollektivtrafiken i takt med att människor flyttar in i sina nya bostadsområden.

Copyright Nobina 2024