1. Nobina Sverige /
  2. Våra lösningar /
  3. Teknikutveckling /
  4. Automatisering

Tekniksprång för den autonoma trafiken

Autonom trafik, eller enklare uttryckt självkörande fordon har länge varit ren science fiction. Den tekniska utvecklingen har dock gått fort framåt, framförallt på personbilssidan. Inom kollektivtrafiken befinner sig utvecklingen av autonoma fordon fortfarande i ett initialskede. Det kommer därför att dröja ett antal år innan självkörande bussar är en vanligt förekommande syn på våra gator.

Autonom teknik utvecklad för kollektivtrafiken

Med utgångspunkt i de senaste årens teknikframsteg och integrerat i busstrafiken kommer den autonoma tekniken att kunna förändra och förbättra kollektivtrafiken. Självkörande bussar reducerar trafikkostnader där förarlöner inte belastar det ekonomiska utrymmet. Och integrerade On demand-lösningar kommer att bidra till kostnadseffektiva resor på resenärernas villkor. På sikt kommer autonoma bussystem att innebära betydande samhällsvinster, bland annat genom en högre trafiksäkerhet.

Copyright Nobina 2024