1. Nobina Sverige /
  2. Om oss /
  3. Dataskydd och integritet

Dataskydd och integritet

För Nobina är dataskydd och integritet av stor vikt. Som utförare av en samhällsviktig tjänst, kollektivtrafiken, prioriterar vi alltid våra kunders, leverantörers och andra intressenters säkerhet – både i trafik och digitalt.
På den här sidan kan du läsa om hur vi arbetar med informationssäkerhet och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Copyright Nobina 2024