1. Nobina Sverige /
  2. Kontakt /
  3. Faktureringsinformation

Faktureringsinformation

Här hittar du faktureringsinformation till alla våra bolag. Nobina-koncernen, inklusive Samtrans, önskar att helt och hållet ta emot elektroniska fakturor. I de fall där det ännu inte finns en teknisk lösning för detta erbjuder vi andra alternativ.

   

Fakturor till Nobina-koncernen

Nobina-koncernen önskar att helt och hållet ta emot elektroniska fakturor.


1. E-faktura

Nobina vill i första hand ta emot e-faktura elektroniskt i formatet PEPPOL Bis 3 via PEPPOL-nätverket, alternativt formatet Svefaktura via vår VAN-operatör InExchange. Se nedan för respektive bolags GLN-kod.


2. PDF-faktura

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor så finns möjligheten att sända PDF-faktura via e-post. Skicka en PDF per faktura och inkludera eventuella bilagor i samma PDF som fakturan.

Fakturor till våra svenska bolag: nobina.se.mailinvoice@postenscanning.se
Internationella fakturor till våra svenska bolag: nobina.ut.mailinvoice@postenscanning.se
Fakturor till våra danska bolag: nobina.dk.mailinvoice@postenscanning.se
Fakturor till våra finska bolag: nobina.fi.mailinvoice@postenscanning.se
Fakturor till våra norska bolag: nobina.no.mailinvoice@postenscanning.se


En faktura till Nobina måste innehålla följande information:

  • Korrekt fakturaadress till betalande bolag inom Nobina-koncernen (se nedan)
  • Kostnadsställe (8 siffror) ska anges som referens
  • Inköpsordernummer, om detta anges av beställaren


Referens

Vi kräver att det anges en referens (8 siffror) på fakturan under rubriken Er referens, samt namn på beställare hos Nobina.
Det är beställarens ansvar att meddela korrekt referens vid beställningen. Saknas referenskod kommer fakturan att stoppas och returneras.

Ordernummer

Vid de fall beställaren meddelat ett ordernummer (9 siffror) ska detta också anges under rubriken Ert ordernr.
Det är beställarens ansvar att meddela korrekt ordernummer vid beställningen.

Påminnelser, inkasso och övriga dokument

Eventuella påminnelser rörande obetalda leverantörsfakturor emotser vi via e-post till leverantorsreskontra.reminder@nobina.com
För övriga frågor kontakta oss på sce@nobina.com.

Adresser

Nedanstående adresser gäller för pappersfakturor, PDF samt e-faktura till Nobina och Samtrans:

Nobina Sverige AB

556057-0128

GLN: 7365560570121

Nobina Sverige AB

FACK 401000

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina AB

556576-4569

GLN: 7365565764563

Nobina AB

FACK 401018

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina Technology AB

556210-1500

GLN: 7365562101507

Nobina Technology AB

FACK 401075

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina Fleet AB

556031-1812

GLN: 7365560311816

Nobina Fleet AB

FACK 401034

R 104

106 54 STOCKHOLM      

Nobina Europe AB

556031-8569

GLN: 7365560318563

Nobina Europe AB

FACK 401042

R 104

106 54 STOCKHOLM      

Nobina Fastigheter AB

556416-2419

GLN: 7365564162414

Nobina Fastigheter AB

FACK 401059

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina Sverige 3 AB

556583-0527

GLN: 7365565830527

Nobina Sverige 3 AB

FACK 401067

R 104

106 54 STOCKHOLM      

Nobina BusCo AB

559189-8241

GLN: 7365591898249

Nobina BusCo AB

FACK 401083

R 104

106 54 STOCKHOLM

 

Nobina Travis AB

559264-1756

GLN: 7365592641752

Nobina Travis AB

FACK 401109

R 104

106 54 STOCKHOLM                            

Samtrans Omsorgsresor AB

556291-1965

GLN: 7365562911960

Samtrans Omsorgsresor AB

FACK 401091

R 104

106 54 STOCKHOLM                                           

Anja & Dennis Hemservice AB

556845-1644

GLN: 7365568451644

Anja & Dennis Hemservice AB

FACK 401117                                         

R 104                                                       

106 54 STOCKHOLM      

Telepass AB

556752-6966    

GLN:7365567526961                              

Telepass AB

FACK 401133                                         

R 104                                                       

106 54 STOCKHOLM

Göteborgs Buss AB

556584-4346

GLN: 7365565844340

Göteborgs Buss AB

FACK 401125

R 104                                                       

106 54 STOCKHOLM

 

Copyright Nobina 2024