Faktureringsinformation

Här hittar du faktureringsinformation till Nobina och Samtrans. Nobina-koncernen, inklusive Samtrans, önskar att helt och hållet ta emot elektroniska fakturor. I de fall där det ännu inte finns en teknisk lösning för detta erbjuder vi andra alternativ.

   

Fakturor till Nobina och Samtrans

1. E-faktura

Nobina och Samtrans vill i första hand ta emot e-faktura elektroniskt via vår fakturaväxel InExchange i formatet Svefaktura, alternativt PEPPOL Bis 3 via PEPPOL-nätverket. Om ni önskar mer information om detta kontakta oss på sce@nobina.com eller kontakta InExchange på www.inexchange.se.

2. PDF-faktura

Ett alternativ är att sända en PDF-faktura via e-post. Skicka en PDF per faktura. Eventuella bilagor ska ingå i samma PDF som fakturan.

Fakturor i SEK: nobina.se.mailinvoice@postenscanning.se

Fakturor i andra valutor: nobina.ut.mailinvoice@postenscanning.se

3. Pappersfaktura

I de fall där det ännu inte finns teknisk möjlighet att sända fakturor elektroniskt eller PDF via e-post kan fakturorna skickas per post för inskanning.

 

En faktura till Nobina ska innehålla följande information:

  • Leverantörens namn, adress, organisationsnummer och betalningsuppgifter
  • Betalningsvillkor (Nobinas betalningsvillkor är 60 dagar, såvida inget annat är avtalat)
  • Korrekt fakturaadress till betalande bolag inom Nobina-koncernen (se nedan)
  • Beskrivning av vara/tjänst
  • Belopp exkl moms, moms i %, momsbelopp och totalt belopp inkl moms
  • Fakturadatum och förfallodatum
  • Eventuella villkor för dröjsmålsränta
  • Inköpsordernummer, om detta anges av beställaren
  • Nobina - Kundens referens (8 siffror) OBS! Endast en faktura per referens.
  • Nobina - Kundens namnreferens

Vi uppmanar Er att alltid fråga efter adress och ordernr/referens vid beställning från oss

Vi kräver att det anges en referens (8 siffror) på fakturan under rubriken Er referens samt namn på beställare. Vi de fall beställaren meddelat ett ordernummer (9 siffror) ska detta också anges under rubriken Ert ordernr.

Det är beställarens ansvar att meddela korrekt referens/ordernummer vid beställningen. Saknas någon uppgift om ordernummer eller referenskod kommer fakturan att stoppas och returneras.

Adresser

Nedanstående adresser gäller för pappersfakturor, PDF samt e-faktura till Nobina och Samtrans:

Nobina Sverige AB

556057-0128

Nobina Sverige AB

FACK 401000

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina AB

556576-4569

Nobina AB

FACK 401018

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina Technology AB

556210-1500

Nobina Technology AB

FACK 401075

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina Fleet AB

556031-1812

Nobina Fleet AB

FACK 401034

R 104

106 54 STOCKHOLM      

Nobina Europe AB

556031-8569

Nobina Europe AB

FACK 401042

R 104

106 54 STOCKHOLM      

Nobina Fastigheter AB

556416-2419

Nobina Fastigheter AB

FACK 401059

R 104

106 54 STOCKHOLM

Nobina Sverige 3 AB

556583-0527

Nobina Sverige 3 AB

FACK 401067

R 104

106 54 STOCKHOLM      

Nobina BusCo AB

559189-8241

Nobina BusCo AB

FACK 401083

R 104

106 54 STOCKHOLM

 

Nobina Travis AB

559264-1756

Nobina Travis AB

FACK 401109

R 104

106 54 STOCKHOLM                            

Samtrans Omsorgsresor AB

556291-1965

Samtrans Omsorgsresor AB

FACK 401091

R 104

106 54 STOCKHOLM                                           

Anja & Dennis Hemservice AB

556845-1644

Anja & Dennis Hemservice AB

FACK 401117                                         

R 104                                                       

106 54 STOCKHOLM      

Övriga länder
Copyright Nobina 2023