1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Röjer hinder ur vägen

Christer röjer hinder ur vägen i Borås

Alla Nobinas trafikområden har personer som arbetar med att förbättra framkomligheten. Det vill säga att bussarna kan köra sina linjer utan onödiga stopp eller hinder som kan leda till olyckor och skador.

Christer

– Det är mig kommunen ringer och berättar om vägarbeten som de ska göra. Sedan skickar jag information till trafikledningen och meddelar förarna via vårt interna informationkanal FIA, så att alla vet var och när vägarbetet sker och vad som gäller på platsen, säger Christer Ståhl som arbetar med framkomlighet i Borås.

När det gäller just vägarbeten får han ibland rycka ut och se till att bussarna
verkligen kan passera.

– Arbetsledare vid vägarbeten utgår ofta från att en bil med släp ska kunna ta sig förbi. Men de förstår inte att bussarna kräver mer utrymme.

Det är också Christer som försöker hitta lösningar när förarna rapporterar in risker och hinder i trafiken. Det kan till exempel handla om korsningar med dålig sikt, trånga passager eller skyltar som står i vägen.

– Jag har ett väldigt nära samarbete med kommunens trafikingenjör. Vi åker
ofta ut tillsammans för att titta på problemen och lösa dem. Och han har faktiskt fått testa att köra buss. Det är jättebra, för då förstår han våra förares perspektiv på trafiken.

 

 

Copyright Nobina 2024