1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Verkstadsbesök i Varberg

Verkstadsbesök i Varberg

Vad händer på verkstaden? Besök verkstaden i Varberg där nya processer, rutiner och rollbeskrivningar har införts. Saker som kanske inte syns utåt, men för medarbetarna har det gjort stor skillnad.

I verkstaden

– Nu har vi ännu bättre struktur på arbetet, vi vet alltid vad vi ska göra och det gör oss mer effektiva. På ett sätt syns förändringarna också utåt, eftersom vi tar hand om bussarna ännu bättre nu, säger Jimmy Eliasson, mekaniker i Varberg.

Förändringarna är en del av Nobinas nya program för underhåll. Trafikområde Halland, där Varberg ingår, är ett av pilotområdena för programmet. 

– Vi har riktigt duktiga mekaniker som kan sitt jobb, så det handlar inte om att ändra på det. Vårt nya underhållsprogram ger dem bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter och få en förståelse för varför de är viktiga, säger Stefan Johansson, underhållschef i Halland.

En stor del av förändringarna har skett inom verkstadsledningen. Det handlar till exempel om hur de delar upp ansvaret, hur de planerar verksamheten och vilka nyckeltal de mäter och följer upp. Ett mål är att alla Nobinas verkstäder ska bli mer enhetliga genom en gemensam struktur.

– Tidigare kunde varje trafikområde eller verkstad jobba mer på sitt eget sätt. En gemensam struktur underlättar till exempel när medarbetare byter trafikområde. Det blir också enklare för varje verkstadsledning att dela erfarenheter och lärdomar med verkstäder i andra trafikområden, säger Stefan.

I juni 2021 fick Varberg ett viktigt kvitto på att de arbetar rätt.

– Då genomfördes en fordonsrevision hos oss. Där går man igenom varenda liten del på fordonen för att se hur de sköts, och vi blev godkända. Fordonsrevisionen är ett konkret bevis på att det fungerar, säger Stefan. Men trots de fina resultaten kommer de att fortsätta utvecklas.

– Vi hade naturligtvis inte toppoäng på allt. Det finns alltid saker att förbättra och det vill vi göra – vi vill såklart vara den bästa verkstaden, säger Jimmy.

(Bild: Jimmy Eliasson och Stefan Johansson i verkstaden. Foto: Henri Kokko)

Copyright Nobina 2024