1. Nobina Sverige /
  2. Jobba hos oss /
  3. Nobina som arbetsgivare /
  4. Vårt arbete med mångfald och inkludering /
  5. Mitt Liv mentorprogram

Mitt Liv mentorprogram

Nobina är samarbetspartner till organisationen Mitt Liv. De sammanför utlandsfödda arbetslösa akademiker med en mentor för en fyra månaders period. En som har deltagit är Jens Lindström, Head of Nobina Technology.

Tre frågor till Jens

Hur fungerar programmet?

– Som mentor matchas du med en adept och ni träffas individuellt under de fyra månaderna. Programmet har även gemensamma träffar där mentorer och adepter träffas för att nätverka och fördjupa förståelsen för den svenska arbetsmarknaden. Som mentor innebär det en tidsåtgång på cirka tre timmar per månad – en väl investerad tid där man kan göra stor skillnad.

Hur går de individuella mötena till?

– Vi sågs varannan vecka, mellan 30 och 60 minuter per gång. I början handlade det om att lära sig förstå den andres situation, var man är i sin karriär och vad som har gjort att den har stannat upp. Senare svängde det
till att jag mer operationellt coachade min adept, då jag är intresserad av sånt. Det kunde handla om att sätta upp mål, hjälpa till med CV och att bygga en bra Linkedin-profil.

Vilka är fördelarna med att vara mentor?

– För mig har det gett nyttiga perspektiv på både livet och jobbet. Framför allt är det roligt, och givande att få hjälpa andra. Min adept har exempelvis lärt mig om hur det är att jobba med försäljning i Mellanöstern, något jag inte kunde ett dugg om, men som är superintressant. Att vara mentor ger kontakter för livet och är fantastiskt, tycker jag!

Copyright Nobina 2024