1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Vi håller samhället rullande - även i tider av...

Vi håller samhället rullande - även i tider av osäkerhet

Nobina har en samhällsviktig funktion i att upprätthålla kollektivtrafik även i tider av osäkerhet och oro, som just nu under rådande smittspridning av covid-19.

Vi, precis som alla andra trafikoperatörer, behövs för att se till att vårdpersonal kan ta till sig till sjukhus och äldreboenden, se till människor kan ta sig till mataffären och att barn kan fortsätta åka till skolan och fritids, liksom att människor i möjligaste mån kan fortsätta med sin vardag. 

Nobina tar situationen på största allvar och en stabsgrupp möts dagligen för att bevaka och hantera den rådande situationen. Genom att hela tiden hålla oss uppdaterade kan vi ta korrekta beslut baserade på fakta. Det sker i nära samarbete med våra uppdragsgivare och myndigheter. 

Alla medarbetare på Nobina jobbar för närvarande hårt med att minimera att förare och resenärer utsätts för smittorisk, liksom att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skydda de extra utsatta i samhället från att smittas. Vi har bland annat infört ett antal åtgärder för att förare och resenärer ska kunna känna sig trygga. 

Vi räknar med att kollektivtrafiken, liksom annan verksamhet, kommer att påverkas av ökad frånvaro. Parallellt med att sköta den dagliga driften planerar vi för hur trafiken kan anpassas till ett läge med begränsad personalstyrka, så att vi kan fortsätta bedriva en stabil trafik i alla våra trafikområden runtom i landet. Här finns en bred samsyn med våra uppdragsgivare runtom i landet att fortsatt upprätthålla en trygg, pålitlig och säker kollektivtrafik som håller samhället rullande. Även i tider av osäkerhet. 

Du som resenär är så klart alltid välkommen att resa med oss, förutom när du är sjuk, vilket kan riskera att sprida covid-19-smittan. Folkhälsomyndigheten är mycket tydliga med att den som är sjuk, även med milda symtom, ska hålla sig hemma och inte träffa andra människor. Allt för att skydda samhällets riskgrupper. 

Vi, precis som andra trafikoperatörer, får många frågor om hur våra fordon städas. Våra fordon städas noggrant dagligen. I städningen ingår avtorkning av samtliga ytor med tensidbaserat rengöringsmedel. Tensider tar död på virus på ett utmärkt sätt visar forskning. Vi har även förstärkt städningen på förarplatsen. Utöver detta så genomförs olika insatser runt om i landet för att skapa och visa mer hänsyn i kollektivtrafiken, både för varandra och vår personal, och vi utesluter inte ytterligare insatser vid nya direktiv eller bedömningar från våra myndigheter. 

Hos Nobina är det många som för närvarande får jobba långa dagar eller rycka in på nya arbetsuppgifter, individuella insatser som gör stor skillnad i samhället. Vi alltid efter våra värderingar, det vill säga att vi respekterar och bryr oss om varandra. Det blir extra tydligt nu. Tack för att både du som jobbar hos oss och du som reser med oss gör det lilla extra för att vi kan fortsätta bedriva vår funktion som samhällsviktig verksamhet. 

För ytterligare information om covid-19 besök Folkhälsomyndighetens webbplats.

För senaste information och läget i trafiken i ditt län besök respektive trafikhuvudman. 

Copyright Nobina 2024