1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. En hållbar nystart – kollektivtrafiken efter...

En hållbar nystart – kollektivtrafiken efter covid-19

Vad händer med våra resvanor efter pandemin? Och är det något vi kan påverka?
Nobina har i en rapport samlat de viktigaste lärdomar, insikter och slutsatser från pandemiåret, och blickar framåt mot de utmaningar vi kommer möta efter pandemin. Hela samhället kommer behöva tänka om och utvärdera många gamla sanningar, och det gäller inte minst inom kollektivtrafiken. Vi vill med denna rapport skapa en grund för diskussion och analys för alla oss som bygger kollektivtrafiken – kommuner, regioner och trafikoperatörer. Vi är övertygade om att kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att möta samhällets stora utmaningar i en hållbar omställning och för växande städer.

Pandemin har visat kollektivtrafiken betydelse för samhället. Trots mycket tuffa restriktioner och rekommendationer från myndigheter att stanna hemma, arbeta hemifrån och att inte använda kollektivtrafiken – så har resandet aldrig minskat mer än 50 procent. Detta visar på hur viktig kollektivtrafiken är för samhället, och vilka nyttor den skapar för alla människor

En hållbar nystart

Rapporten presenterades på ett webbsänt seminarium den 17 juni. Läs hela rapporten här.

Här kan du se lunchseminariet där vi presenterar våra slutsatser och låter två av Sveriges högst ansvariga beslutsfattare inom kollektivtrafiken, Jens Holm (v), ordförande i riksdagens trafikutskott, och Kristoffer Tamsons (m), ordförande i Svensk kollektivtrafik,  presentera sin syn på kollektivtrafikens utveckling framöver och öppnar för en spännande diskussion om hur kollektivtrafiken kan få en hållbar nystart.

Lärdomar och slutsatser

Den oron som många upplever när de ska resa kollektivt efter pandemin måste mötas med konkreta trygghetshöjande åtgärder och med kommunikation.

Pandemin har medfört att vi har ställt om till en mer digital tillvaro och gränserna mellan arbetsliv och privat kommer sannolikt att suddas ut. Det påverkar även våra resvanor som kommer att bli mer flexibla. Hela vårt samhälle har tvingats anpassa sig till det digitala arbetslivet, och många människor har hittat nya vanor.

De beteendeförändringar som sker i detta nu ställer nya krav och ökar utmaningarna för kollektivtrafiken. Det skapar även en unik möjlighet att skapa en bättre kollektivtrafik för fler.

För att locka tillbaka växlarna räcker det inte med att enbart kommunicera rationella argument med koppling till trygghet. Vi behöver även kommunicera mer emotionella budskap som appellerar till målgruppens grundläggande värderingar och uppfattningar

Det är nu vi har en chans att tänka nytt och förbättra. Kollektivtrafiken är fortsatt ett av de viktigaste verktygen för att möta samhällets stora utmaningar. Fler resenärer i kollektivtrafiken är avgörande för att nå klimatmålen och för att möjliggöra hållbart växande städer. Ytterst är det utbudet av resor och mobilitet, liksom korta restider, som avgör om människor kommer att välja bilen eller kollektivtrafiken även i framtiden. De beslut vi fattar om kollektivtrafiken idag kommer att påverka resandet och vår förmåga att klara av klimatomställningen under många år framöver.

Copyright Nobina 2024