1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad för miljö och människor

Kollektivtrafiken bidrar i sig till ett mer hållbart samhälle. Men Nobina vill mer, vilket syns i vårt resenärslöfte. Runt om i landet gör våra medarbetare olika insatser, stora som små, som gör skillnad för både miljö och människor.

Hållbar utveckling är ett begrepp som vi numera ser och hör överallt, men vad betyder det egentligen? Den vanligaste definitionen är ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Man brukar också prata om tre olika delar av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. När det gäller miljömässig hållbarhet, finns det många företag vars verksamhet innebär en stor belastning på miljön. Ju fler varor eller tjänster dessa företag producerar, desto större blir ofta belastningen och därför kan företagen ”klimatkompensera” på olika sätt. Nobina har ett helt annat utgångsläge.

Hållbarhet präglar Nobina inifrån och ut – varför vi finns, vad vi erbjuder och hur vi styr verksamheten
Petra Axelsson, strategi- och hållbarhetsdirektör

 – Kollektivtrafiken i sig är hållbar; när fler människor reser tillsammans minskar påverkan på miljön, givet att färre bilar då rullar på våra vägar. Till skillnad från när många andra företag utökar sin verksamhet, gynnas faktiskt miljön när Nobina växer. Hållbarhet präglar Nobina inifrån och ut – varför vi finns, vad vi erbjuder och hur vi styr verksamheten, säger Petra Axelsson, strategi- och hållbarhetsdirektör, och påminner om Nobinas resenärslöfte:

Du ska känna dig välkommen, trygg, få information som är betydelsefull för din resa, och alltid kunna lita på att du reser hållbart med oss”.

Copyright Nobina 2024