1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Prata med någon som du inte brukar prata med

Prata med någon som du inte brukar prata med

Inkludering, mångfald och jämställdhet ska vara självklart för alla Nobinaledare. En av vägarna dit är en utbildning i inkluderande ledarskap, för alla trafikområden. Och bolaget är på god väg, idag återstår bara ett trafikområde.

I vår, när trafikområde Östergötland är klara, kommer alla Nobina Sveriges trafikområden och huvudkontoret att ha ledare som har genomförfört utbildningen ”Inkluderade Ledarskap”. Utbildningen riktar sig till både chefer och nyckelroller i Nobina Sverige, och syftar till att vi ska bli ännu bättre på att ta tillvara den mångfald som finns i bolaget. Utbildningen är en del i Nobinas mångfaldsarbete.

- Inkluderingsarbete handlar om att jobba för en arbetsplats där alla kommer till sin rätt, oavsett bakgrund, i en organisation där alla kan bidra med olika perspektiv och erfarenheter, säger Linda Skog, projektledare för utbildningen, och fortsätter:

- Men den ska också skapa nyfikenhet kring hur andras bakgrunder och erfarenheter kan påverka deras upplevelser, och ge verktyg för hur vi bättre kan förstå varandra.

Utbildar sedan 2018

Företaget Mitt Liv har bedrivit inkluderingsutbildningen hos Nobina sedan 2018 och sedan 2020 har Nobina fått ekonomiskt stöd från ESF, Europeiska Socialfonden för arbetet med inkludering och mångfald.

Utbildningen hålls i tre moduler med syftet att vidga deltagarnas synsätt och skapa en förståelse för människors olikheter. I första modulen får deltagarna skatta sig som grupp på en tiogradig skala.

I nästa uppgift ska man identifiera sina utvecklingsområden, och i den tredje och sista gör deltagarna upp en handlingsplan för hur utvecklingen och förbättringen ska ske.

- Utmaningen är att få deltagarna att jobba efter sin handlingsplan i sin roll på arbetsplatsen även efter det att kursen är slut, fortsätter Linda skog.

Med i affärsplanen 

Att inkluderingsarbetet finns med i affärsplanen hoppas Linda Skog kan vara till hjälp för Nobinas chefer att sätta inkludering och mångfald högt på agendan. En som har gjort det är Jörgen Bergström, affärschef i Vänersborg, där den sista modulen gick i oktober:

- Inkluderingsarbetet bidrar positivt på många sätt. Vi har väldigt låg personalomsättning och har lätt att rekrytera, med många sökande till våra förartjänster. Att vi jobbar aktivt med inkludering och att vara närvarande bidrar helt klart till det, för sånt sprider sig, säger Jörgen Bergström.

 
 
Från hans organisation gick 27 personer utbildningen. Bland dem både ledare, fackliga representanter och medarbetare från förbättringsgrupper, liksom informella ledare som är viktiga för stämningen i lunchrummet.

- Det blev en jättebra blandning, både kulturellt och etniskt, menar Jörgen och fortsätter:

- I vårt trafikområde finns många olika kulturer och nationaliteter, vilket är fantastiskt, men det betyder också att vi behöver lära känna varandra på ett bättre sätt, förstå varandras olikheter och att förstå sig själv inte minst. För alla har vi fördomar, på något sätt. En konkret sak vi har gjort som har varit bra är vår riktlinje att hålla lunchrummet fritt från politiska och religiösa diskussioner.

Inkludering nödvändigt

En annan regel i lunchrummet är att om det är flera nationaliteter i rummet så är samtalsspråket svenska, så att ingen känner sig utanför.

Att inkludering finns med i affärsplanen är helt nödvändigt menar Jörgen:

- Jobbet med inkludering blir aldrig klart! Det är levande och måste hela tiden trummas in, och kräver ett närvarande ledarskap. Tappar man inkluderingen och jämställdheten så måste man dit igen, prata om det och belysa det. Samtidigt måste man gå fram med försiktighet, och vara nöjd med små steg, säger Jörgen Bergström.

Copyright Nobina 2024