1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Så skapas en tidtabell – ett stort pussel

Så skapas en tidtabell – ett stort pussel

När kommer bussen? Hur kan man veta hur lång tid det tar mellan punkt A och punkt B, och hur ska föraren hinna få sin rast? Det kan alltid hända oförutsedda saker, men bussarnas arbetsdagar bestäms av tidtabell. Läs hur det går till när man skapar en tidtabell!

Erik_Asklund_Foto_Angelica_Lonnberg_Cavazzani

Erik Asklund arbetar på planeringsavdelning på Nobinas huvudkontor. Som utbudsplanerare tar han fram tidtabeller med bussarnas omlopp, det vill säga bussarnas arbetsdag. På avdelningen jobbar också tjänsteplanerare som planerar förartjänster utifrån bussomloppen. Därefter tar personalplaneringen över stafettpinnen.

En tidtabell ska tas fram – var börjar man?

 – Allt börjar med att trafikhuvudmannen beställer trafiken och till grund ligger avtalet vi har med dem. Utifrån det skapar vi tidtabeller och omlopp som ska passa med allt möjligt: från antalet fordon och linjesträckningar till tågtidtabeller och skoltider. Det är som att lägga ett väldigt stort pussel – ett roligt pussel!

Vilken betydelse har förarnas arbetsdagar?

 – De har stor betydelse. Det är självklart för oss att följa arbetstidslagar, pausregler och överenskommelser med fackförbunden. Utöver det försöker vi alltid skapa omlopp där bussen åker förbi platser för rast eller avlösning vid lämplig tid. Ibland kanske förare önskar att de hade extra tid vid en ändhållplats, men tiderna är anpassade för att passa ihop med många andra saker och då blir varje extra minut knepig.

Hur lång tid tar det att göra tidtabellerna?

– Om det planeras större förändringar i trafiken, till exempel på grund av politiska beslut, brukar vi få veta det ungefär ett år i förväg. Annars får vi beställningen omkring tre månader innan tidtabellen börjar gälla. Baserat på vår erfarenhet och våra analyser planerar vi så bra som möjligt, sedan kan det alltid dyka upp saker i efterhand. Till exempel att kommunen missat att informera oss om ett vägarbete – då är det bara att göra om planen.

Vilka andra samarbetar ni med?

– På huvudkontoret är det bland annat personalplanerare, produktutvecklare och affärsområdeschefer. Vi samarbetar också med affärsutvecklare och andra kollegor ute i trafikområdena, det är kul och gör jobbet ännu mer varierat.

Copyright Nobina 2024