1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. YKB som digital utbildning – en succé

YKB som digital utbildning – en succé

92 procent av deltagarna, jämfört med tidigare 70 procent, klarar kunskapsmätningen vid första försöket efter att ha genomfört utbildning för yrkeskompetensbevis, YKB, digitalt. Det är första gången som YKB kan erbjudas som digital utbildning, och resultatet tyder på både ökad kvalitet och effektivitet.

− Det digitala upplägget på YKB-utbildningen har gett bättre förutsättning för fler att lyckas och det är fantastiskt, säger Thomas Ericsson, chef för förarutbildning på Nobina och även projektledare för arbetet att ställa om YKB-undervisningen till digitalt format.

Redan hösten 2020 började Nobina att utveckla nytt material och upplägg för YKB-utbildningens delkurser – nya övningar, mer fokus på gruppdiskussioner och interaktion samt användande av film istället för att ha all information som skriven text. När regeringen sedan i februari 2021 fattade beslut om att tillåta undervisning på distans, intensifierades arbetet ytterligare. Den 22 mars startade Nobinas första digitala YKB-undervisning, och resultatet visar sig vara en succé – fler blir godkända vid första försöket, 92 procent jämfört med tidigare 70 procent, och engagemanget är större från både lärare och elever. Thomas fortsätter:

− Att kunna hålla YKB-undervisningen digitalt var enormt viktigt för att kunna upprätthålla god yrkeskompetens trots en pandemi, och samtidigt vara ansvarsfulla och säkerställa vår del i en minskad smittspridning. Att den digitala utbildningen skulle ge deltagarna bättre förutsättningar att lyckas visse vi inte då, men det goda resultatet visar att det digitala upplägget har många fördelar.

Osman Karakaya och Jenny Blomqvist är Nobinas instruktörer som undervisar i YKB. De ser flera fördelar med det digitala upplägget:

− En anledning till att den digital undervisningen i YKB har blivit så lyckad tror jag kan vara att det är lättare att engagera deltagarna i det digitala formatet. Mer engagemang leder till att eleverna är mer aktiva, och då lär man sig mer, säger Osman. Jenny fortsätter:

− Det har självklart varit en omställning för oss alla, både för oss instruktörer och eleverna, att köra YKB-utbildning helt digitalt. Men ibland är det just en omställning som man behöver för att börja tänka nytt och hitta lösningar som är ännu bättre än det som var tidigare. Så här långt ser jag många fördelar med att hålla YKB-undervisningen i digitalt format, säger Jenny.

− YKB är både ett krav, en stolthet och ett bevis för alla våra förare. Det är en viktig del inom vår utbildning och fortbildning inom branschen. Att vi nu kan skapa en trygg, modern och framförallt kvalitativ utbildning med digitala verktyg är positivt. Detta är ett bra exempel på hur vi i samverkan kan komma med konstruktiva lösningar för att lösa problem. För mig känns det särskilt viktigt att så många fler nu klarar kunskapsmätningen efter genomförd utbildning, avslutar Charlotta Widegren som är Kommunals högsta fackliga representant på Nobina.

Fakta digital YKB-undervisning

  • Utbildningen utförs från respektive förares trafikområde.
  • All utrustning tillhandahålls av Nobina. Under utbildningen får föraren sitta i ett rum på depån, vilket är både smittsäkert och ger studiero.
  • Ett kurstillfälle har mellan 15–20 deltagare. Deltagarna är från olika trafikområden, vilket innebär att förarna får möjlighet att lära känna kollegor från hela landet.
  • Samtliga kurser är lärarledda.

Copyright Nobina 2024