1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Jerker säkrar trygga resor

Jerker säkrar trygga resor

Ibland händer det som inte får hända. Tekniska incidenter som påverkar passagerare, allt från kylvattenläckage till att bussar tappar hjul. För oss på Nobina är det viktigt att resan är trygg både för resenärer och förare. Därför utreds varje incident i syfte att hitta orsaken och förebygga att det sker igen. Vid allvarligare händelser sköts utredningen oftast av Jerker Nylund, teknisk utredare och verkstadsrevisor på Nobinas huvudkontor.

Jerker

– Ett av de allvarligaste tillbuden inträffade när en buss började brinna när den stod på den så kallade rampen i Södertälje och var kopplad till elsystemet. Det fanns en överhängande risk för att branden skulle sprida sig till de bussar som stod bredvid, berättar han. Första steget i en incidentutredning består av att samla in bakgrundsinformation. Därefter påbörjas ett systematiskt arbete för att hitta orsaken. När Jerker kom till platsen var bussen helt utbrunnen. Han fick använda skyddskläder och andningsmask för att inte andas in de giftiga gaserna.

– Det visade sig att elsystemet hade oxiderat. Kretskortet var placerat väldigt nära golvet och hade fått vatten på sig i samband med golvtvätt eller från passagerares skor. Det är något som vi kommer att ta upp med tillverkaren som en kvalitetsbrist, säger Jerker.

De flesta incidenter är inte lika allvarliga och då sköts utredningarna av de lokala trafikområdena med stöd av Jerker. I Skövde såg till exempel en förare att varningslampan lyste rött och indikerade ett fel på förvärmningssystemet. När föraren stannade bussen upptäckte han att motorn hade börjat brinna. Det blev Peter Frandsens, underhållschef i Skaraborg, uppgift att utreda orsaken och föreslå en åtgärd.

 – Det hade blivit kortslutning i en kabel mellan förvärmningsreläet och generatorn. För att förebygga fler incidenter har vi byggt om alla bussar med B8-motorer. Under incidentutredningar har jag tät dialog med Jerker Nylund. Han delar inte bara med sig av sin tekniska kompetens, utan informerar även andra verkstäder om vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Peter.

Foto: Angelica Lönnberg Cavazzeni

Copyright Nobina 2024