1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Så blir ett förarschema till

Så blir ett förarschema till

Varje år lägger trafikplanerarna på Nobina ett gigantiskt pussel, där målet är att optimera busstrafiken och göra så bra scheman som möjligt för alla. Så här går det till.

I slutet av varje år skapas tjänster och scheman som matchar det trafikbehov som Nobinas uppdragsgivare har under det kommande året. I trafikområde Norra Skåne är det trafikplaneraren Torbjörn Johansson som lägger det stora pusslet, som tar avstamp i de linjer som ska trafikeras.

 – Vi har 94 regionbussar och nio depåer i vårt trafikområde. Vi behöver laborera med varje buss och schemalägga när och var den ska tvättas och tankas. Verkstaden finns i Helsingborg och dit ska bussarna också regelbundet för att servas, säger Torbjörn. När omloppsbanan för varje buss är bestämd är det dags för nästa steg i processen: att skapa tjänster. I regiontrafiken är det alltid en rusning på morgonen och en på eftermiddagen och tidig kväll.

Det som bland annat vägs in när scheman skapas är att förarna ska ha minst elva timmars nattvila och 35 timmars veckovila, men också raster med vissa mellanrum. Planeringssystemet som trafikplanerna använder säkerställer att lagar och regler följs. När alla tjänster och scheman är klara granskas de av fackförbundet Kommunal. Därefter får förarna söka tjänsterna.

– Principen är att de som har jobbat längst får välja tjänst först. Mest populära är rena morgon- eller kvällstjänster. Delade turer, det vill säga att man är ledig under några timmar mitt på dagen, blir ibland ifrågasatta. Samtidigt som många förare också gillar det upplägget.

– Det är svårt att undvika delade turer när man kör regiontrafik, eftersom det är betydligt mindre trafik mitt på dagen.

Vilken hänsyn kan trafikplanerarna ta till förarnas önskemål?

– När jag lägger scheman försöker jag till exempel planera så att förarna får sluta så tidigt som möjligt innan sin fridag och att de börjar sent dagen därpå. Så skulle jag själv vilja ha det om jag körde buss.

Torbjörn var själv förare i många år innan han blev trafikplanerare.

– Jag vill involvera förarna och är ofta ute på depåerna för att höra deras synpunkter. Dessutom åker jag buss till och från jobbet varje dag.

Copyright Nobina 2024