1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Unik trygghetssatsning i Malmö

Unik trygghetssatsning i Malmö

Från och med den 15 februari liveövervakas trygghetskamerorna ombord på linje 5 och 7 i Malmö. Projektet är ett samarbete mellan Nobina och Skånetrafiken som ger nya möjligheter att förebygga otrygghet i kollektivtrafiken och effektivare kunna bistå med trygghetsinsatser eller räddningspersonal i händelse av allvarliga incidenter och olyckor.

- Kamerorna sänder live till trafikledningen. På så sätt kan trafikledningen larma väktare eller polis vid en eventuell incident ombord. Vi tror att detta både kan öka säkerheten och tryggheten, både för resenärerna och förarna, säger Amar Madzarevic, avtalsansvarig Affärsområde Buss på Skånetrafiken

Enligt den nationella trygghetsundersökningen är otryggheten fortfarande en anledning till att människor väljer bort sina vanliga sätt att resa. Särskilt hög är andelen kvinnor som uppger att de ofta eller ganska ofta valt en annan resväg eller ett annat färdsätt av oro att utsättas för brott.

- Kamerabevakning är ett viktigt verktyg för att öka tryggheten ombord på bussen, men det är också viktigt för att kunna bistå polis och rättsväsende med bevismaterial efter att brott inträffat i eller i anslutning till kollektivtrafiken, säger Per Karlsson, affärschef på Nobina.

I Malmö genomförs nu en insats för att ta kamerabevakningen ombord i busstrafiken till nästa nivå. Genom att i realtid övervaka kamerabilderna inifrån bussen på Nobinas trafikledning skapas en trygghetscentral som har möjlighet att snabbare se, reagera på och agera utifrån händelser som uppstår.

- Det kan handla om alltifrån olyckor, där kamerabilderna kan hjälpa oss att säkerställa förarnas och passagerarnas säkerhet, till allvarliga händelser i form av hot och våld, där vi snabbt vill kunna tillkalla polis och bistå med vittnesuppgifter. Det ska vara allmänt känt för Malmöborna att busstrafiken är en ytterst dålig plats att begå brott på, säger Per Karlsson.

Livebevakningen sköts från Nobinas centrala trafikledning i Landskrona, där särskilt utbildade trafikledare arbetar i skift, dygnet runt.

 

 

FAKTA

*****

Projektet sker i enlighet med kamerabevakningslagen och gällande dataskyddslagstiftning (dataskyddsförordningen/GDPR). Skånetrafiken är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen och behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning då de nyttjar det s.k. ”kollektivtrafikundantaget” i kamerabevakningslagen. Det innebär att tillstånd ej behövs om kamerabevakning sker i syfte att

  • förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
  • utreda eller lagföra brott, eller
  • förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor eller begränsa verkningarna av sådana störningar eller inträffade olyckor.

Material från kameror sparas i maximalt 14 dagar. Endast de trafikledare som genomgått utbildning och har sin dedikerade arbetsplats vid livefeed på Trafikledningen i Landskrona tittar på materialet.

SVT om trygghetssatsningen

Copyright Nobina 2024