1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Förarnas arbetsdag

Förarnas arbetsdag - allt om ramtider, scheman och delade tjänster

Varför är ramtiderna så långa? Och toapausen så kort? Följer Nobina verkligen kollektivtavtalet? Varför måste vissa köra delade tjänster? Och vad är kombitjänster? Ja, frågorna om tjänster och scheman är många. Här kommer svar, och fakta med statistik om bland annat hur många delade tjänster det finns. Liksom om vilken andel av alla tjänster som är delade.

Förare med säkerhetsbälte

Den vanligaste frågan till Nobinas trafikplanerare handlar om ramtiden. Alltså den totala tiden man jobbar från det att man börjar till att man slutar sin tjänst.

Enligt kollektivavtalet för bussförare är det tillåtet att skapa tjänster med ramtider på strax över 13 timmar. De flesta av dessa tjänster är delade tjänster, alltså att föraren kan gå hem och göra annat mitt på dagen, för att sedan jobba ytterligare en omgång senare samma dag. Rasten är allt mellan 1,5 till över 5 timmar lång, och där förarna tjänar 17 procent av lönen per timme, under hela tiden rasten pågår. Så hur många såna pass har Nobina egentligen?

Totalt finns det på hela Nobina cirka 3 300 tjänster under en vanlig vardag. Av dem är 21 procent delade tjänster, alltså finns totalt 700 stycken delade tjänster per dag inom hela Nobina.

Av de delade tjänsterna har 2,7 procent en ramtid på strax över 13 timmar. Det vill säga 19 stycken av alla Nobinas förartjänster under en vanlig vardag.

- De delade tjänsterna får kritik eftersom de är långa, med långa raster i mitten. Men de tjänsterna är få, bara 21 procent av alla tjänster totalt, även om det är olika siffror på olika trafikområden. Och de som finns fördelas i samråd på bästa sätt inom varje trafikområde. Vi i kollektivtrafiken måste ju köra när människor vill och behöver resa. Så det blir många, täta turer på morgnar, för att ta resenärerna till jobb och skola, och på eftermiddagar, hem från jobb och skola, säger Marit Pettersson, trafikplaneringschef på Nobina. Hon fortsätter:

- Sedan finns det trafikområden där de delade tjänsterna är poppis och efterfrågade. Till exempel av förare som har hundar eller andra djur som ska tas omhand, eller som vill gå på gymmet när det är lugnt där. Eller som driver eget företag bredvid förarjobbet, där delade turer passar livspusslet bättre helt enkelt, säger Marit Pettersson.

- Sedan har vi de förare som jobbar morgontjänster som förare, och byter till andra roller på depån när förarpasset är slut, och jobbar resten av sin arbetsdag där. Det är ett sätt att skapa så många heltidstjänster som möjligt, vilket vi vet är efterfrågat. På så sätt får förare en vanlig arbetsdag som inte är delad. Det finns många olika lösningar, säger hon.

Avlösningar

Den näst vanligaste frågan från förarna rör avlösningarna, hur de ser ut och hur många de är. Avlösning är när förarna tar över eller lämnar ifrån sig bussen vid turens start eller slut, ibland även mitt under turen. Något som inte alltid sker på depån, utan beroende på var bussen befinner sig. Marit förklarar varför start och slut på arbetsdagen inte alltid sker på samma ställe:

- När planerarna skapar förarnas arbetsdag/tjänster så börjar de alltid med omloppet, alltså bussens arbetsdag. Då måste hänsyn tas till när bussen ska tvättas, tankas, laddas och få service. Därefter läggs förarens tjänst på. Då tillkommer pauser och matraster, tillgång till toalett och om förarens tjänst slutar på olika ställen. Det kan handla om att sträckan till depån är för lång för att bussen ska hinna fram och tillbaka för att hinna med nästa tur. Det hänger ihop med vilken arbetsdag bussen har. Ibland kan föraren exempelvis behöva åka avlösningsbil till ”sin” buss, eller ta en annan buss för att komma dit. De kan också behöva gå till bussen när hållplatsen är i närområdet, förklarar Marit och fortsätter:

- När planerarna har lagt både bussens och förarens arbetsdag så är det dags att lägga förarnas schema. Något som görs i samverkan med facket, personalplanering och gruppchefer. En del förare vill ha scheman som ser exakt likadana ut varje vecka, på samma linjer. Vilket är svårt eftersom vi vill förlägga de olika typerna av tjänsterna jämnt på alla. Tanken med att inte ha samma tjänster varje vecka är att fördela tjänsterna jämnt på alla förare, både korta och längre, obekväma arbetstider med bekväma, för att få en rättvis fördelning, säger Marit Pettersson och påminner återigen om att bussbranschen ju måste jobba när resenärerna vill och behöver resa.

 

Fakta tjänster och scheman

*****

Tjänst = förarnas arbetsdag, arbetstid inklusive raster. På Nobina finns morgontjänster, kvällstjänster, natttjänster och delade tjänster.

Omlopp = bussens arbetsdag

Schema = förarnas arbetsschema är rullande över ett antal veckor

Kombitjänst: En förare som har en kombitjänst kör buss under exempelvis morgon- eller eftermiddagspeaken, och resten av arbetstiden gör föraren annat. Det kan vara att sitta standby och hjälpa till vid förstärkning, jobba i fordonsvården, produktionssupporten, fastigheten eller liknande. Det finns många korta tjänster som kan kombineras med andra arbetsuppgifter på trafikområdet.

Oftast finns även morgonscheman, kvällsscheman och nattscheman (med morgon- och kvällstjänster olika veckor). Dessutom finns det scheman på mindre arbetsgrad än 100, som 80, 90, 50 eller anpassat till respektive trafikområde.

Ramtid gällande delade tjänster: den totala tid en förare jobbar, inklusive långa raster över 1,5 timme på mitten av arbetsdagen. Rasten är mellan 1,5 till drygt 5 timmar lång, och föraren får cirka 15 kronor, eller 17 av lönen, per timme under hela rasten.

Kollektivavtalet

En annan vanlig fråga till trafikplanerna är om Nobinas planerare följer kollektivavtalet:

- Ja alltid, vi följer BBA-avtalet till punkt och pricka. I vissa trafikområden finns det lokalt överenskomna avsteg, där vi exempelvis har kortat ramtiden, mot en kortare paus i stället. På så vis skapas en win-win-situation. Sen finns det trafikområden där man inte vill ha lokala avsteg alls. Då följer vi det.

Får förare jobba deltid som förare och till exempel driva eget företag resten av tiden?

- Ja gärna, det finns många korta tjänster för motsvarande halvtid som går utmärkt att kombinera med en egen verksamhet. Vi har flera förare som utnyttjar den möjligheten.

Copyright Nobina 2024