1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Förbättra allas arbetsmiljö

Skyddsombud och Nobina jobbar för att förbättra allas arbetsmiljö

De fackliga skyddsombuden och Nobina jobbar nära tillsammans för att förebygga ohälsa och olyckor. Målet är att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för personalen.

Mikael, huvudskyddsombud Nobina

På alla arbetsplatser är det finns flera skyddsombud ska det finnas ett huvudskyddsombud som samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. På Nobina är det Mikael Olsson i Malmö som har uppdraget. Han började som förare 2014 och blev huvudskyddsombud två år senare.

– Min mamma har varit fackligt aktiv under många år och jag kände att jag också ville göra en insats för att förbättra arbetsmiljön för oss förare.

Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Deras uppdrag är att se över vilka risker som finns i verksamheten och komma med förslag på åtgärder. Det kan gälla allt från ergonomi och säkerhet till stress – det vill säga både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Skyddsombuden gör regelbundet skyddsronder tillsammans med ansvarig chef i syfte att upptäcka och åtgärda brister i verksamheten.

– Vi har ett jättebra samarbete med Nobina. Vi brukar komma överens om en handlingsplan för hur vi ska lösa olika problem.
Mikael har flera exempel på detta.
– Under en period hade vi till exempel problem med stenkastning här i Malmö. Då tog Nobina snabbt beslut om att ställa in bussturerna i området med tanke på förarnas säkerhet.

I de fall då skyddsombuden och Nobina gör olika riskbedömningar kan frågan gå vidare till Arbetsmiljöverket. Så blev fallet när Nobina ville att det skulle installeras skyddsglas runt förarhytten under coronapandemin.

– Skåne var det enda länet i landet som inte hade skyddsglas i bussarna. Det gällde inte bara Nobina utan alla bussbolag. Vi kände att denna fråga var så viktig att vi behövde driva den vidare och det slutade med att skyddsglasen aldrig kom upp här, säger Mikael och fortsätter:

– Även om vi skyddsombud och arbetsgivaren kan ha olika åsikter i vissa frågor har vi ändå samma målsättning: att ingen förare ska bli sjuk eller skada sig på jobbet.

Copyright Nobina 2024