1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Kvinnliga förebilder avgörande

Kvinnliga förebilder är avgörande

Andreja Dlugos i Vänersborg är en av Nobinas kvinnliga bussförare. Hon började som förare i april 2021 och sedan mars 2022 är hon både förare och instruktör.
– Det som motiverade mig mest var att jag ville visa både mig själv och andra att jag kan vara lika bra som män. Nu vet jag att jag kan, och kan vara stolt över mig själv, säger hon. Andreja trotsade sina förutfattade meningar om bussföraryrket, men hon upplever att många andra har liknande fördomar.
– Jag tror att vissa resenärer litar mindre på oss kvinnor, de tänker att vi inte kör lika bra som män. Så du måste skapa förtroende och det gör du helt enkelt genom att köra bra, säger Andreja.

Trafikområde Värmlands affärschef Åsa Tobiasson började på Nobina 2015. Innan dess arbetade hon i 25 år på transportföretaget DHL.

– Mycket har förändrats till det positiva för kvinnor inom transportbranschen sedan jag började. I dag är vi fler kvinnor både bland förare och chefer, men det finns såklart mycket jobb kvar att göra, säger Åsa.

För att locka fler kvinnor till branschen har både ledarskap, kollegor och kommunikation betydelse.

– Kvinnliga förebilder är avgörande. Det är viktigt att vi på Nobina profilerar oss i till exempel sociala medier och lyfter fram kvinnliga medarbetare som goda exempel, säger Åsa och fortsätter:
– Det är också viktigt att ta reda på vad kvinnliga medarbetare tycker om att jobba på Nobina och om vi kan förbättra arbetsmiljön för dem. I Värmland har vi till exempel startat en grupp för nya kvinnliga förare för att ta hjälp av dem. För att rekrytera och utbilda nya förare samarbetar trafikområde Värmland med Arbetsförmedlingen och kommunens vuxenutbildning, Komvux. De anordnar bland annat informationsträffar för kvinnor. Då medverkar kvinnliga förare och berättar om Nobina och föraryrket.

– Kvinnorna får också provköra en buss. Det tror jag är viktigt för att förstå vad jobbet innebär och se om det passar en eller inte, säger Åsa. Andreja instämmer och berättar om när hon har medverkat vid öppet hus på Komvux i Uddevalla:
– Många kvinnor oroade sig över att sätta sig i bussen, de trodde att det skulle vara som att köra en lång bil utan bra sikt. Men när du provar inser du att det inte alls är så! Jag tror att det är viktigt att förmedla till kvinnor vilket stöd du får som bussförare – från jättebra utbildning till all hjälp från trafikledare och andra kollegor. Men de själva måste först ta steget och våga prova.

Copyright Nobina 2024