1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Res tryggt i natten med flexibla natthållplatser!

Res tryggt i natten med flexibla natthållplatser!

Gå av där det känns tryggt och säkert, kanske lite närmare hem när du tar bussen på natten – visst låter det bra? Nu är det möjligt i Södertälje!

kille i bussen

Initiativet med flexibla natthållplatser i Södertälje är ett pilotprojekt i samarbete mellan SL och Nobina. Det övergripande syftet med projektet är att öka din trygghet när du reser med kollektivtrafiken.

Flexibla natthållplatser testas på nattbusslinjerna 797 och 798 i Södertälje. Försöket startade den 6 februari 2023, och pågår vardag som helg, cirka klockan 01.00–04.30.  Utvärdering sker allt efter och något slutdatum är ännu inte satt.

Så funkar det:

Allt resenären behöver göra är att meddela bussföraren var hen vill gå av – vid påstigning eller senast en ordinarie hållplats innan önskad avstigning. Det är alltid bussföraren som avgör om platsen är tillräckligt trafiksäker för avstigning.

Fakta - flexibla natthållplatser

*****

• Flexibla natthållplatser innebär att du som resenär kan bli avsläppt mellan två ordinarie hållplatser.
• Berörda linjer är nattbussarna 797 och 798.
• Flexibla natthållplatser är tillgängligt måndag till söndag, varje natt, mellan cirka klockan 01.00 och 04.30.
• De flexibla hållplatserna gäller endast avstigning. Påstigning sker med andra ord bara på ordinarie hållplatser.
• Var du vill kliva av ska du berätta för bussföraren när du går på bussen, eller senast en hållplats innan önskad avstigning.
• Avstigning sker endast via framdörrarna på bussen.
• Det är bussföraren som avgör om platsen du/ni vill kliva av på är tillräckligt trafiksäker för avstigning.

Copyright Nobina 2024