1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Så jobbar Nobina för att minska förarbristen

Så jobbar Nobina för att minska förarbristen

Bristen på bussförare är en stor utmaning för hela branschen. Att vänta på förare som utbildas genom yrkesskolor räcker inte. Därför har Nobina flera utbildningar och samarbeten runt om i landet för att få in fler duktiga förare.

Nyutbildade förare i Värmland våren 2023

Redan i dag råder det stor brist på bussförare i Sverige. Framöver kommer dessutom många förare att gå i pension, samtidigt som det väntas ökade satsningar på kollektivtrafiken för att klara klimatmålen.

 – Det behövs helt enkelt fler förare bakom ratten. Bara på Nobina behöver vi rekrytera omkring 900 förare per år, berättar Hanna Larsson, chef för personalledning.

En utmaning är att ungefär 80 procent av de personer som behöver rekryteras inte finns på arbetsmarknaden för bussförare, utan först måste utbildas och ta busskort. Därför handlar Nobinas rekrytering till stor del om att utbilda förare.

– Vi försöker hela tiden hitta nya utbildningsmöjligheter. Det behövs för att vi ska kunna rekrytera tillräckligt många förare.

På vissa orter i landet har Nobina helt egna bussförarutbildningar. På andra platser genomförs de tillsammans med lokala trafikskolor. Och på vissa håll görs de som vuxenutbildningar i samarbete med den aktuella kommunen.

– Vi har en dialog med många kommuner i våra trafikområden för att se hur vi kan samverka, till exempel kring vuxenutbildningar eller lokala jobbspår, för att utbilda fler förare.

 Rätt personalbalans gör inte bara att Nobina kan utföra sitt uppdrag och leverera trygga, hållbara resor som förenklar människors vardag. Genom att utbilda och anställa personer inom ett efterfrågat yrke bidrar Nobina dessutom till social hållbarhet.

 – En positiv sak är att intresset för att bli bussförare är ganska stort just nu. Till exempel hade vi 180 sökande till utbildningen som startade i Halland i januari. Och i Sundsvall var intresset för så stort att det finns planer på att starta två klasser i stället för en under våren.

Bilden ovan visar nya värmlandsförare våren 2023

Copyright Nobina 2024