1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Snart livekameror på alla stadsbussar i Malmö

Snart livekameror på alla stadsbussar i Malmö

I februari 2022 startade ett pilotprojekt med så kallade livekameror på ett 30-tal stadsbussar på linje 5 och 7 i Malmö. Efter goda resultat satsar nu Skånetrafiken och Nobina på att permanenta livekamerorna och att även installera dessa kameror på samtliga stadsbusslinjer i Malmö, vilket skapar nya möjligheter att förebygga otrygghet i kollektivtrafiken.

I bilden: Martin Pagrotsky, VD Nobina Sverige, Bengt Kratz, Nobinas affärschef i Malmö och Almir Emrovic, Chef CTL Syd.

I mitten av januari installeras livekameror på samtliga linjer i Malmö stadstrafik, vilket omfattar 250 bussar och ca 700 förare.

Sedan tidigare finns trygghetskameror på alla Skånetrafikens bussar i Malmö stadstrafik. Projektet med livekameror startade i februari 2022 på linje 5 och 7, vars 30 bussar alltså redan var utrustade med traditionella trygghetskameror.

Till skillnad mot de vanliga trygghetskamerorna, där polisen kan begära ut bilder i efterhand, sänder livekamerorna direkt till trafikföretaget Nobinas trafikledning under hela tiden som bussen används. Via livekameran kan bilderna studeras i realtid av trafikföretaget Nobinas trafikledning dygnet runt och trafikledningen kan vid behov tillkalla väktare eller polis. Föraren kan larma trafikledningen vid en incident och även aktivera en kamera monterad vid förarplatsen.

– Vi är väldigt glada över att en majoritet av förarna är nöjda med livekamerorna och att de känner sig tryggare tack vare dem. Vi kan också konstatera att en stor majoritet av kunderna är nöjda och känner sig trygga. Vi har faktiskt inte haft ett enda negativt kundärende som handlar om livekamerorna under 2023, säger Saman Tondnevis, chef Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

Fakta om trygghetskamera live

*****

  • I mitten av januari kommer livekameror att vara installerade på samtliga 250 bussar i Malmö stadstrafik. Dessa bussar körs av ca 700 förare.
  • Livekamerorna, 6 st i varje buss, kommer att övervaka över 45 miljoner resor per år i Malmö stadstrafik.
  • 75 % av förarna på linje 5 och 7 i Malmö stadstrafik känner sig tryggare eller delvis tryggare efter att livekamerorna har installerats.
  • 90 % av resenärerna på linje 5 och 7 känner sig tryggare eller delvis tryggare efter att livekamerorna har installerats.
  • På resenärsfrågan ”Hur trygg känner du dig med denna (livekamera-övervakade) linje på en skala från 1 till 10?” blev medelvärdet 8,53 och medianvärdet 9.
  • Livebevakningen sköts från Nobinas centrala trafikledning i Landskrona, där särskilt utbildade trafikledare arbetar i skift, dygnet runt.

Under projekttiden kan Nobina konstatera att relationen till och kommunikationen med polisen i Region syd har förstärkts, både när det gäller hanteringen av kamerabevakning och det ömsesidiga intresset för detta arbete och den operativa kontakten i samband med allvarliga händelser och trafikpåverkande avstängningar.

– Tryggheten för våra resenärer är en av våra mest prioriterade frågor. Jag är glad över att detta försök har fallit så väl ut att det kan permanentas och byggas ut. Livekamerorna är en trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd både för resenärerna och förarna. Jag ser fram emot att tekniken installeras på alla stadsbussar i Malmö, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Trots ett ökat antal incidenter vid betalningsvägran efter pandemin, i samband med framdörrarnas öppnande, kan Nobina inte se någon kraftig ökning av hot och våld i samband med dessa händelser, vilket är positivt jämfört med utvecklingen i övriga landet. Det går inte att utesluta att kamerabevakningen och informationen om denna spelat en roll i denna utveckling.

– Kamerabevakning är ett viktigt verktyg för att skapa en tryggare kollektivtrafik för Malmö, våra resenärer och medarbetare. Denna satsning är unik i sitt slag. Vi går från reaktiv hantering, som närmast är standard inom kollektivtrafiken, till en proaktiv, säger Martin Pagrotsky, vd på Nobina Sverige.

Karl-Axel gruppchef och Andreas  s-politiker i Malmö tittar på kameran

Nobinas gruppchef Karl-Axel Lindahl visar kameran till Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö stad.

Gruppbild trygghetskameror i Skåne
Copyright Nobina 2024