1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Succé för nya snabbussar i satsningen på...

Succé för nya snabbussar i satsningen på kollektivtrafik i Södertälje

Den största satsningen på att utveckla kollektivtrafiken som gjorts i Södertälje på många år. För ett år sedan gick Södertälje kommun, Nobina och Region Stockholm ihop i en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje. Sen dess har resandet ökat med 16 procent, nya snabbussar är i trafik och mycket mer är på gång härnäst.

2022 skrev Södertälje kommun tillsammans med Nobina och Region Stockholm på en avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje

För drygt ett år sedan, i augusti 2022, skrev Södertälje kommun tillsammans med Nobina och Region Stockholm på en avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje. Denna satsning, som sträcker sig över flera år, kallar vi för ”Framtidens kollektivtrafik i Södertälje.”

- Kollektivtrafikens viktigaste mål och syfte, är att fler ska kunna och vilja resa hållbart och tillsammans. Resultaten av detta samarbete talar sitt tydliga språk med en resandeökning på 16 procent. Vi har tagit fram en modell för hur vi med ny teknik, stadsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik kan bidra till ett hållbart växande Södertälje, säger Martin Pagrotsky, vd på Nobina Sverige.

Målen som sattes upp för ett år sedan var ambitiösa. Bland annat ska antalet nöjda kunder i busstrafiken stabilt ligga över 80 procent, Södertälje ska ha en snabb och attraktiv stadsbusstrafik, landsbygdstrafiken ska utvecklas liksom busslinjenätet inom samt till och från Södertälje. Attraktiv busstrafik bidrar till att minska det egna bilåkandet, men kompletteras också med mobility management-program.

De olika målen är satta att uppnås under flera års tid, men redan nu har vi börjat närma oss dessa.

Sedan hösten 2022 har vi tillsammans i samverkansprojektet:

  • Infört nya snabbussar i city, så kallad BRT-linje (Bus Rapid Transit System), som halverar restiden mellan Södertälje syd och Geneta/Ronna, linje 777.
  • Infört en ny direktbuss som förenklar arbetspendling mellan Södertälje och Liljeholmen med anslutningar till viktiga arbetsplatser, linje 747.
  • Geneta/Ronna trafikeras med tre olika busslinjer med olika anslutningar i Södertälje stadskärna. Det leder till ökad turtäthet och tillgänglighet samtidigt som resenären kan minska restiden kraftigt.

Ytterligare 3000 resor med nya snabbussarna

Under året som gått har det kollektiva resandet ökat med 16 procent på bara ett år, jämfört samhället i stort där ökningen under samma period varit cirka 6 procent. De nya snabbusslinjerna har gjort att cirka 3000 ytterligare resor görs varje dag. Det gör att fler kan resa hållbart till sina arbetsplatser, att trängseln i trafiken kan minska och att samhällets utsläpp kan sänkas.

  • Det här är ett strategiskt arbete som vi gjort under många år som nu har lett till att fler kan ta sig till jobbet på ett mer hållbart sätt. Snabbussarna har blivit en jättesuccé och de är fullsatta åt bägge håll, något som är ganska unikt ur ett arbetspendlarperspektiv, säger Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg på Södertälje kommun.

Busskörfält på Nyköpingsvägen

Kommande år kommer vi att bygga busskörfält på Nyköpingsvägen. Det kommer att göra att bussen, som idag kan fastna i trafikköer i rusningstid, kan ta sig fram snabbare än bilarna.

Busskörfälten kommer att byggas utan att störa buss- och biltrafik under byggtiden. Först bygger vi en ny cykelbana och för att därefter göra busskörfält av den gamla cykelbanan.

  • För att satsningar på kollektivtrafik ska ge bra effekt behöver resenärerna komma fram fort. Att vi i detta strategiska samarbete genomför åtgärder för bussarnas framkomlighet gör att kollektivtrafiken blir än mer attraktiv och därmed att fler använder den, till nytta för alla genom minskad belastning på miljö och trängsel, säger Håkan Karlsson, utvecklingsstrateg Trafikförvaltningen

Utöver detta har vi deltagit i att ta fram ett analysverktyg och en AI-motor som hjälper oss ta fram till exempel optimerad linjesträckning. Stora arbetsgivare deltar i ett mobility management-program i att tillsammans möjliggöra för bättre kollektivt resande till arbetsplatserna.

Mörkö får fler avgångar och hållplatser i kommande satsning

Satsningen på Framtidens kollektivtrafik i Södertälje fortsätter under kommande år och härnäst kan vi berätta att vi arbetar särskilt med att utveckla trafiken på landsbygden och med att skapa snabbare bussresor på Nyköpingsvägen.

Landsbygden

Kollektivtrafiken på landsbygden har länge varit ineffektiv och få har rest med de bussar som gått. Nu testar vi att utöka både antalet möjliga avgångar samt busshållplatser på Mörkö med ett pilotprojekt med anropsstyrd trafik. Den 10 december kan du ”boka” din resa via app eller telefon och meddela när du vill åka och få en ungefärlig avgångstid. Antalet busshållplatser blir dubbelt så många som idag, liksom antalet möjliga avgångar samtidigt som avståndet till närmaste hållplats blir mindre.

 

Copyright Nobina 2024