1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Varför är bussförare män

Varför är de flesta bussförare män

För ungefär 100 år sedan kom busstrafiken i gång ordentligt i Sverige. Sedan dess har mycket hänt inom branschen, bland annat när det gäller fordonen. Från början drog hästar så kallade omnibussar i städerna, och lastbilsåkerier satte bänkar på lastbilsflaken för att kunna köra människor till dans i folkparken.

Bussförare

Fordonen har alltså förändrats – men inte vilka som kör dem. Ända sedan busstrafikens tidiga dagar har majoriteten av förarna varit män.

 – Det var många samverkande faktorer som gjorde att bussföraryrket blev mansdominerat. En anledning var att det var fysiskt tungt att köra buss förut. Det krävdes viss styrka för att manövrera fordonet och kunna hantera till exempel fordonshaverier, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

En annan anledning var könsrollerna: mannen skulle vara familjeförsörjare och arbeta, medan kvinnan skulle sköta barnen och hemmet.

 – Busstrafikens tider och heltidsarbete ansågs passa män bättre. Om du dessutom körde längre sträckor, som turisttrafik, behövde du övernatta och det var inte lätt för kvinnor med familj hemma.

Under 1950-talet började antalet kvinnliga bussförare öka, precis som antalet kvinnor generellt på den svenska arbetsmarknaden. Utvecklingen har sedan fortsatt framåt, om än i långsam takt, och att rekrytera fler kvinnor är i dag en väldigt viktig fråga för Nobina och andra bussföretag.

 – Många av våra medlemsföretag arbetar aktivt med att rekrytera fler kvinnor. Dagens fordon är lättmanövrerade och du har en helt annan förarmiljö och hjälp jämfört med tidigare.

I dag är bussföraryrket framför allt ett serviceyrke. Du träffar många människor som alla har olika önskemål med sin resa och du ska kunna hantera alla situationer som uppstår ombord – både positiva och mer osäkra situationer. Därför borde fler kvinnor söka sig till yrket, menar Anna:

 – Många resenärer upplever att kvinnliga förare har en bra känsla för service och att de dessutom kör väldigt mjukt och säkert. Om du gillar att ge service är bussföraryrket ett bra val och därför borde fler kvinnor vilja bli bussförare.

Utmaning för hela transportbranschen

Att öka andelen kvinnor är inte bara en viktig fråga för bussbranschen, utan även för andra transportbranscher.

– Om någon är vinnare så är det tågbranschen. De sticker ut positivt med 18 procent kvinnliga förare och 30 procent kvinnor totalt i branschen. Men även där behöver naturligtvis andelen kvinnor bli högre. Det är en utmaning för hela transportbranschen och en fråga som många av våra medlemsföretag arbetar aktivt med, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Bland bussförare är elva procent kvinnor och bland lastbilsförare är nio procent kvinnor. Inom lastbilsbranschen är utvecklingen positiv: av alla förare som har rekryterats det senaste året är 17 procent kvinnor. Bland gymnasieelever som ska bli lastbilsförare är dessutom 25 procent tjejer – och andelen ökar.

 – Det är många faktorer som bidrar till den positiva utvecklingen på lastbilssidan. Vi har bland annat jobbat med att lyfta kvinnliga förebilder och ställt krav på skolorna att öka andelen kvinnliga lärare, säger Caj och fortsätter:

– Framgång föder framgång: kvinnor genererar kvinnor. Så fort det börjar blir några kvinnor på en utbildning eller arbetsplats och de lyfts fram, så öppnar det upp för fler kvinnor att börja.

 

Andel kvinnor transportbranchen
Copyright Nobina 2024