1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Nobinas första eldrivna regionbussar rullar i...

Nobinas första eldrivna regionbussar rullar i Skåne

Från Höganäs och Hässleholm ända ner till Malmö kommer 55 nya elbussar att rulla i regiontrafiken, med start redan i höst. Bytet innebär att dagens biogasbussar, som går i regiontrafiken, byts ut till nya boggibussar med eldrift från Solaris. Att regionbussar drivs enbart på el är ännu väldigt ovanligt i regiontrafiken, och för Nobina är dessa elbussar de första som sätts in på regionlinjer.

De första 28 elbussarna från Solaris kommer att börja rulla redan i höst, och ytterligare 27 kommer att gå i drift under våren 2025. Totalt handlar det om 160 bussar som ska bytas ut, övriga byts ut löpande under de kommande 3-4 åren.


Med de nya elbussarna får förarna och resenärerna i regiontrafiken nya, moderna och säkra bussar, som även fortsatt garanterar ett hållbart resande, samtidigt som de är tysta och bekväma att resa med.

- Att använda elbussar i regiontrafiken, där tiden och sträckorna är betydligt längre mellan möjligheterna att ladda, är ännu ovanligt i kollektivtrafiken. De nya Solarisbussar är Nobina Skånes första regionbussar som drivs med el, vilket känns väldigt bra, det är en riktigt milstolpe för Nobina, säger Per Karlsson, affärschef i trafikområde Skåne.


De nya elbussarna kommer att kräva att flera depåer får både ny elkraft och nya laddare. Det gäller Malmö, där laddkapaciteten förstärks, samt Höganäs, Ekeby, Landskrona, Svalöv och Helsingborg. Laddinstallationerna på dessa depåer kommer löpande att startas upp. 

- Vi ser fram emot alla dessa nya utsläppsfria bussar i vår regiontrafik. De gynnar våra kunder som inte bara får resa i nya och fina bussar, utan även får tystare och bekvämare resor, säger Saman Tondnevis, chef för Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

Frågor?

Kontakta Malin Säker, Kommunikationschef, 070-992 19 11, malin.saker@nobina.se

Copyright Nobina 2024