Vad händer med kollektivtrafiken efter pandemin?

Rapportsläpp och samtal om morgondagens kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för att möta utmaningar med både utsläpp och trängsel i växande städer. Hur har pandemin påverkat kollektivtrafiken? Kommer fler människor att återvända till bilinnehav och hemarbete?

Vi har i en ny rapport samlat våra viktigaste lärdomar, insikter och slutsatser från pandemiåret, och blickar framåt mot de utmaningar som kollektivtrafiken kommer möta framöver. Vad krävs för att fler ska resa kollektivt även efter pandemin?

 
Välkommen till webbinarium!

Datum: 17 juni 2021
Tid: 12.00-12.45

Du är varmt välkommen att även tipsa kollegor eller bekanta som kan vara intresserade!

 

Anmäl dig här

Att kollektivtrafiken har drabbats hårt av pandemin är ett välkänt faktum. Kollektivtrafikbarometern visar att den totala marknadsandelen har sjunkit med 13 procentenheter – från 32 procent till 21 procent. En av de främsta förklaringarna är att hemarbetet har ökat kraftigt. Hela vårt samhälle har tvingats anpassa sig till det digitala arbetslivet, och många människor har hittat nya vanor.

Men vad händer med våra resvanor efter pandemin? Och är det något vi kan påverka?

Under 45 minuter kommer vi att presentera en ny rapport och utifrån denna diskutera kollektivtrafikens roll under och efter pandemin. Vi låter två av Sveriges högst ansvariga beslutsfattare inom kollektivtrafiken presentera sin syn på kollektivtrafikens utveckling framöver och öppnar för en spännande diskussion om hur kollektivtrafiken kan få en hållbar nystart.

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Vi talar under webbinariet

 

Anmäl dig här

Copyright Nobina 2021