Vi är Nobina

Vi är Nobina, Nordens största kollektivtrafikföretag. Hos oss jobbar 13 000 människor varje dag för att hitta lösningar på ditt vardagspussel och på samhällets stora utmaningar. Det är inte alltid enkla frågor att lösa, men vi är väldigt glada för att du har valt att följa med oss på resan. Tillsammans är vi stora nog att göra skillnad.
Framkomlighetsrapport 2023

Miljardbelopp slösas på dålig framkomlighet

Kollektivtrafikbranschen i Sverige har enats om att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva senast år 2030. I en omfattande analys av 40 miljarder GPS-datapunkter från Sveriges busstrafik har Nobina analyserat framkomlighetsbrister och bedömt potentialen i att förbättra människors restider. Rapporten presenterades på ett seminarium den 17 januari
Elbussar från Västtrafik

Nobina får förnyat förtroende i Skaraborg

Västtrafik väljer att förnya sitt samarbete med Nobina genom två nya kontrakt som omfattar både stadstrafik och landsbygdstrafik i Skaraborg. Avtalen sträcker sig över tio år från trafikstart i juni 2025. Med resenären i fokus och en ambition att alltid erbjuda trygga och hållbara resor, kommer all stadstrafik att drivas på el eller förnybar energi.

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag

Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad. Med hållbart ansvar och nytänkande som bidrar till fler fossilfria resor. Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag.
paxa-appen

Sundsvalls nya buss paxa - succé på kort tid

På bara en månad har den nya on demand-bussen ”paxa” i Sundsvall transporterat mer än ett tusen resenärer. Detta i ett område där bilresandet traditionellt har varit stort. Framgången tros hänga ihop med det stora antalet virtuella hållplatser, nya, smartare knutpunkter för annan kollektivtrafik och en smidig app som ger resenärerna minimala tio minuters väntetid, i snitt.
Copyright Nobina 2024