1. Nobina Sverige /
  2. Jobba hos oss /
  3. Nobina som arbetsgivare /
  4. Vårt arbete med mångfald och inkludering /
  5. Lingio

Lingio - yrkessvenska med en språkapp

Bra yrkessvenska för bussförare, det är tanken med den digitala språkkurs som Nobina erbjuder sina medarbetare som inte har svenska som modersmål. Efter ett framgångsrikt test i trafikområde Kallhäll hösten 2019 har språkappen Lingio, som är uppbyggd som ett spel, rullats ut på samtliga Nobinas trafikområden i Sverige. Lingio bygger på frivillighet, men många vill vara med. I oktober 2020 fick de första deltagarna ta emot sina certifikat för avklarad kurs.

200 deltagare kan gå kursen samtidigt och en kurs tar ungefär sex månader. Språkspelet går ut på att samla poäng och klättra i nivåer. Deltagaren spelar cirka en till två timmar per vecka och det finns sammanlagt 300 minikurser/spel som vardera tar cirka 10 minuter att spela. Till att börja med lär man sig svenska ord och fraser som är kopplade till arbetet. Övningarna handlar om en bussförares vardag. Genom övningarna tränas uttal, hör- och läsförståelse, stavning och grammatik. Klarar man hela utbildningen i god tid kan man gå vidare till kurser för mer allmän svenska.

Lingio erbjuds idag på fem språk - arabiska, engelska, somaliska, farsi och tigrinja, men fler språk kommer kunna läggas till. Ett möjligt nytt applikationsområde för appen är att använda den i bussförarutbildningen. Många som börjar på Nobina har ofta ett nytaget körkort, nytaget YKBbevis men har kanske inte språket.

– Genom Lingio kan förare lära sig svenska kopplad till olika delar av bussbranschen. De lär sig uttryck som boggibuss, överhäng och svepyta – ord som är svåra att översätta. De lär sig även svenska kopplat till hur man pratar med resenärer, chefen, i fikarummet och i verkstaden, säger Thomas Ericsson, chef för förarutbildning på Nobina.

De som har gått kursen tycker att det är roligt och många vill gå den. Det är viktigt för oss på Nobina att vi får medarbetare att känna sig trygga på jobbet, att de kan prata med resenärer och kollegor, men också ta del av information och läsa vad som händer inom Nobina och sitt trafikområde.
Thomas Ericsson, chef för förarutbildning på Nobina

 – Att med hjälp av appen kunna bidra till att förbättra deltagarnas kunskaper i svenska gör det lättare att både tillgodogöra sig själva utbildningen och sedan snabbare komma in arbetet. Även om pandemin medfört färre fysiska möten i vardagen har Lingio varit till stort stöd för många. Den har gett möjlighet att träna svenska när möjligheterna till detta i övrigt minskat. Och appen är här för att stanna, vi ser att den ger ett bättre självförtroende hos deltagarna och bidrar till en bättre arbetsmiljö i våra trafikområden. Mångfalden berikar, med Lingio blir det ännu lättare att förstå och intressera sig för varandras kultur och bakgrund, säger Tina Skytén.

Avslutad Lingio-kurs

Deltagare och kollegor i Malmö efter en avslutad kurs. Till vänster Thomas Ericsson.

Copyright Nobina 2024