1. Nobina Sverige /
  2. Nyheter /
  3. Ett tryggt halvt år i Malmö

Ett tryggt halvt år i Malmö

Nobina och Skånetrafiken har sedan 15 februari 2022 testat trygghetskameror i Malmö. Syftet är att öka tryggheten ombord på bussen men också att kunna bistå polis och rättsväsende med bevismaterial efter att brott inträffat i eller i anslutning till kollektivtrafiken.

Kamerorna är i funktion på linjerna 5 och 7 i Malmö men alla fordonstyper har inte tekniska förutsättningar att utrustas med systemet. Genom att i realtid övervaka kamerabilderna inifrån bussen på Nobinas centrala trafikledning i Landskrona skapas en trygghetscentral som har möjlighet att snabbare se, reagera på och agera utifrån händelser som till exempel olyckor eller hotfulla situationer. Det är bara särskilt utbildade trafikledare som följer kamerorna som skickar en bild var femte sekund och kan starta livefeeden om de ser en otrygg situation eller föraren aktiverar trygghetslarmet.

 

Nu när verksamheten varit i gång i sex månader har man inte behövt ingripa på de turerna som kunnat följas, men kunskapen att man kan göra så är en trygghet.

- Trafikledarna tycker att möjligheten att följa händelsen och agera direkt är utmärkt och ger extra trygghet. Det är suveränt att ha flera kanaler så att man samtidigt som man till exempel kommunicerar med polisen i telefonen kan följa händelserna på platsen i realtid, säger Jessica Ahlgren, verksamhetsutvecklare på Centrala Trafikledningen Syd.

- Operatörerna tycker förstås att det skulle vara spännande att få använda systemet på riktigt men samtidigt är det positivt att det inte behövts på de bussar som haft systemet installerat.

Så funkar trygghetskamerorna

  1. Kameror ombord: I trygghetsprojektet i Malmö används de kameror som finns i bussarna sedan tidigare. Varje buss har 5–6 kameror, som är placerade för att täcka alla ytor ombord. Vanligtvis spelar kamerorna in vad som händer så att det kan vid behov ses i efterskott, men i det nya projektet sänder kamerorna också live till trafikledningen.
  1. Uppkopplade mot Trafikledningen: Kamerorna på bussarna i projektet är uppkopplade mot CTL (Centrala trafikledningen). Kamerorna skickar nya var femte sekund, så att trafikledarna får en överblick av trygghetsläget ombord.
  1. Trafikledare kollar live: Särskilt utbildade trafikledare tittar på skärmen med kamerabilder. Om trygghetslarmet aktiveras av föraren eller om trafikledaren ser en otrygg situation kan CTL starta kamerornas livefunktion.
  1. Snabbare och bättre hjälp: Vid en olycka, hotfull situation eller annan allvarlig händelse gör livekamerorna att trafikledaren snabbare får koll på läget – och snabbt kan larma rätt hjälp för situationen.

FAKTA TRYGGHETSKAMEROR

*****

Projektet sker i enlighet med kamerabevakningslagen och gällande dataskyddslagstiftning (dataskyddsförordningen/GDPR). Skånetrafiken är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen och behöver inte ansöka om tillstånd för kamerabevakning då de nyttjar det s.k. ”kollektivtrafikundantaget” i kamerabevakningslagen. Det innebär att tillstånd ej behövs om kamerabevakning sker i syfte att

  • förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
  • utreda eller lagföra brott, eller
  • förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor eller begränsa verkningarna av sådana störningar eller inträffade olyckor.

Material från kameror sparas i maximalt 14 dagar. Endast de trafikledare som genomgått utbildning och har sin dedikerade arbetsplats vid livefeed på Trafikledningen i Landskrona tittar på materialet.

Copyright Nobina 2024